Velkommen til Arkitelregister

Skatterevisorforeningen udgav i en årrække bladet Skatterevisoren der senere blev omdøbt til SKATTEfagligt.

Artiklerne i bladene er ikke tilgængelige elektronisk, men en indholdsfortegnelse til de enkelte blade findes under dette link: Artikelregister

Skatterevisorforeningen Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25