Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2000.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Forfatter Titel Nummer Side
       
Foreningsstof      
Dysted, Jørn O. Orientering fra Hovedbestyrelsen 1 8
Lucas, Anne Annes Hits 3 38
Lucas, Anne Annes Hits - med ugens horoskop 5 33
Tabouillot, Bodil von Set & sket 1 38
Tabouillot, Bodil von Set & sket 2 12
Tabouillot, Bodil von Translokation, Nye skatterevisorer 3 6
Tabouillot, Bodil von Set & sket 3 8
Tabouillot, Bodil von Set & sket 4 3
Tabouillot, Bodil von Set & sket 5 37
Tabouillot, Bodil von Set & sket 6 38
Nielsen, Bent Orientering fra Hovedbestyrelsen 2 9
       
Formandssiden      
Elgaard, Mogens På den anden side 1 2
Elgaard, Mogens På den anden side 2 2
Elgaard, Mogens På den anden side 3 2
Elgaard, Mogens På den anden side 4 2
Elgaard, Mogens På den anden side 5 2
Elgaard, Mogens På den anden side 6 2
       
Hovedaktionærbeskatning      
Beltoft, Leif Hovedaktionærligningen, hvordan er det så gået efter halvandet år 2 14
Jacobsen, Finn Fløjgaard Aktionær-kærlighed ved første blik? 2 16
Redaktionelt Tema hovedaktionærbeskatning 2 13
Storch, Ole Ligning af hovedaktionærer - sammen med selskaberne 2 21
       
Kvalitet, kvantitet
og god ligningsskik
     
Elgaard, Mogens Kvalitet, kvantitet og god ligningsskik 4 12
Hansen, Laurits Kvalitetsudviklingen i ligningen 4 8
Holm, Leo Er det kejserens nye klæder om igen? 4 18
Howitz, Frantz Brugerundersøgelsen hos de professionelle rådgivere 5 34
Juncher, Karsten Justering af kontrolprocescirkulæret 6 34
Jørgensen, Erik m.fl. Oplæg til tema i nummer 4 4 7
Jørgensen, Erik Lige fra hoften, interview med Pouli Eriksen 4 22
Jørgensen, Jens Erik Kvaliteten 4 10
Larsen, Bo Darling God ligningsskik - god skatterevisorskik 4 14
Lund, Gorm Borgerlige ord om lovfortolkning og udbyttebeskatning 4 32
Redaktionelt Eksempler på kvalitetsudvikling 4 26
       
Landsmødet      
Beltoft, Leif Pressen og Landsmødet 3 19
Beltoft, Leif og Niels Vous Mini-spørgerunde blandt landsmødedeltagerne, hvordan var landsmødet så 3 36
Elgaard, Mogens Landsformandens årsberetning 3 14
Frederiksen, Kenneth D. Landsmødet udsat for Peter Bastian 3 26
Hansen, Lise Ombudsmanden var veloplagt 3 32
Hultfeldt, Poul R. Husker du så glemmer jeg alt, journalist Georg Metz 3 24
Høst, Tom Uddrag af Pouli Eriksens indlæg 3 34
Jeppesen, Steen Referat af Ole Bjørns og Steen Askholts indlæg 3 10
Jørgensen, Elva m.fl Husk alt hvad I har glemt, indlæg v/Jens Drejer m.fl. 3 28
Knudsen, Lis m.fl. Debat med Ole Stavad og Kristian Jensen 3 20
Nielsen, Bent Årets skatterevisor 3 12
       
Leder      
Jørgensen, Erik Hvad skal skatterevisorer hvis det er tilladt at snyde, måske søge ind til politiet... 1 36
Jørgensen, Erik Beskatningen af hovedaktionærer 2 32
Jørgensen, Erik Omkostningsgodtgørelsen, retssikkerhed eller erhvervsstøtte 3 40
Jørgensen, Erik Skattestraffesager - hvem er rette myndighed 4 36
Jørgensen, Erik Der er gang i debatten 5 40
Jørgensen, Erik Hvad sagde vi? - Skatteborgerne er bestemt ikke de første 6 40
       
Ligningsarbejdet      
Jensen, John og Oxenbøll, Carsten Aktion aktieavance, er der en dybere mening med tilrettelæggelsen af ligningsindsatsen? 1 6
Lucas, Anne On the road i Søllerød Kommune - en kommune uden selskabsbeskatning 2 22
Storch, Ole Ej offentliggjorte Landsskatteretskendelser - talerstolen 2 27
Christiansen, Keld Ej offentliggjorte Landsskatteretskendelser - talerstolen 3 5
Zester, Jette Kommentarer til artikelen om "Aktion aktieavance" i nr. 1 2 3
       
Personer      
Elgaard, Mogens Skatterevisorens nye flotte forsider 1 5
Lucas, Anne Goodbye minister, Interview med Jens Rosman 5 4
Lucas, Anne MAGNUS Prisen 2000 5 7
Nielsen, Bent og Justsen, Lone Hauge 57 nye skatterevisorer 6 12
       
Redaktionelt      
Redaktionelt Artikelregister 2 28
Redaktionelt Tak for 2000 og på gensyn i 2001 6 5
       
Retssikkerhed i skatteverden      
Holm, Leo Persondataloven - borgernes retssikkerhedsparadis eller skattekontrollens skræk 5 20
Loft, Peter Retssikkerheden under en kompleks skattelovgivning 5 24
Petersen, Bjarne Retssikkerhed på skatteområdet - basis for fortsat udvikling 5 16
Poulsen, Kim og Holm, Leo Retssikkerhed i skatteverdenen, TEMA-indledning 5 15
Withen, Per Retssikkerhed, ensartet lovfortolkning af Ligningelovens § 2 5 18
       
Selskabsligningen      
Appelon, Torben Hvid Eksempler på revisionsplanlægning, om hensigtsmæssig planlægning af skatterevision 1 22
Beltoft, Leif Status på selskabsligningen, oversigt over foreløbige resultater 1 10
Grønning, Elin Revision af likvidationsregnskaber, om problemerne i et likvidationsregnskab 1 28
Hansen, Christian Intet kommer af intet..., Hvordan verden ser ud fra en chefstol 1 14
Mortensen, Hans Jørgen Selskabsligningen, hvordan gik det så? 1 11
Nielsen, Jeanette Selskabsligning i Told- og Skattestyrelsen, beretning om selskabsrevisionsafdelingen som arbejdsplads 1 18
Ravnsbo, Flemming m.fl. Revision af arkitekter og rådgivende ingeniører, konkrete problemstillinger og fejlkilder 1 34
Redaktionelt Vi tager pulsen på selskabsligningen TEMA 1 9
Søgaard, Thomas Vaaben Selskabsligningens første kontraktperiode, Spørgsmålet er: Nåede vi det? 1 16
Vous, Niels Selskabsbeskatning på Sydfyn 1 12
       
Skatteret      
Christensen, Peter Gellert Løst og fast om faste driftssteder 5 8
Toft, Inger TfS - udkommer også i 2001 5 27
       
Skatterevision      
Gade, Michael Stikprøver og statistikker 2 24
Andersen, Niels m.fl Skatteansættende myndigheders adgang til selskabers bestyrelsesprotokoller 5 28
Appelton, Torben Hvid Revisionsplanlægning i store virksomheder 6 16
Appelton, Torben Hvid og Johansen, Ejvind Hvor er de? - Hvordan finder man et uregistreret skattesubjekt 6 22
Larsen, Bo Darling Projekt kontroloplysninger 6 29
Poulsen, Flemming og Nielsen, Niels Jørgen Birkegaard Anvendelse af edb-revision i Selskabsrevisionsafdelingen 6 30
Skipper-Isak, Inge Min hovedopgave 6 26
Vous, Niels og Tabouillot, Bodil von Krydsrevision (TEMA) 6 15
       
Talerstolen      
Justsen, Lone Hauge Kvalitet, kvantitet og god ligningsskik 5 14
Clausen, Ole Hvenegaard Kvalitetsdebatten og "måltalstyrani" 6 36
       
Uddannelse      
Gade, Michael Fjernundervisning og IT-støttet undervisning 2 5
Lucas, Anne og Røjkjær, Kurt De første MTA'er efter ny ordning 2 10
Winther Nielsen, Mogens Uddannelsesudvalget, Kursusprogram 2000/2001 4 5
       
Økonomisk kriminalitet      
Nørregaard, Peter og Buchholtz, Preben Økonomisk kriminalitet - et område i vækst 6 6

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25