Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2001.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision. Siden er sidst opdateret 03-02-2010.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Forfatter Titel Nummer Side
       
Foreningsstof      
Dysted, Jørn O. Leo's polterabend 3 42
Holm, Leo Skatterevisorforeningens Juniorudvalg 1 6
Holm, Leo Evaluering af efterårets kreds- og landsdelsmøder 6 8
Hovedbestyrelsen Orientering fra Hovedbestyrelsen 4 4
Jørgensen, Erik Skatterevisoren, bladet jubilerer, 50. udgave 3 6
Lucas, Anne Anne Hits 5 7
Lucas, Anne Anne Hits 6 11
Lucas, Anne m.fl. Årets skatterevisorer 6 5
Redaktionelt Kredsgeneralforsamlinger 2 3
Redaktionelt Velkommen til landsmøde 2 6
Tabouillot, Bodil von Set & Sket 1 8
Tabouillot, Bodil von Set & Sket 2 8
Tabouillot, Bodil von Set & Sket 3 4
Tabouillot, Bodil von Set & Sket 4 8
Tabouillot, Bodil von Set & Sket 5 6
Tabouillot, Bodil von Set & Sket 6 4
Vous, Niels En historie om to små julenisser (med lykkelig udgang) 6 29
       
Formandshjørnet      
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 1 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 2 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 3 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 4 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 5 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 6 2
       
Hovedaktionærbeskatning      
       
IT      
Gade, Michael IT-fronten, eksperiment omkring fjernundervisning - krydret med kommentarer fra de studerende. 1 30
       
Jura      
Lützhøft, Anders Bonuspoint og juridisk forfald 6 30
Zacho, Claus Bonuspoint og juridisk forfald (kommentar til Anders Lützhøfts artikel) 6 32
       
Kvalitet, kvantitet
og god ligningsskik
     
Jørgensen, Erik Landsformandens tanker om måltal og fremtiden mv. 2 26
Oddershede, Lars Ligningsrådets konference om måltal 1 5
       
Landsmødet      
Beltoft, Leif Pressen og landsmødet - skattekontorer tæt på kaos 3 29
Bruun, Thomas m.fl Den politiske debat 3 10
Hansen, Jørn Bacn En "brugerundersøgelse fra" dette års landsmøde - gæsternes indtryk på godt og ondt 3 18
Holm, Leo SRF's 32. ordinære generalforsamling med årsberetninger 3 25
Jørgensen, Erik Landsmødet 2001 3 8
Karlsen, Michael Skatteudnyttelse og skatterettens realitetsgrundsætning 3 36
Knappmann, Tove God revisionsskik 3 9
Koch, Pia Hvornår holder et skatteforbehold og hvornår holder det ikke 3 33
Lerche, Hanne Kvalitet og kvantitet, dokumentation og tilsyn mv. 3 14
Lisberg, Vagn Hvor går udviklingen hen, v/Nils Villemoes 3 32
Nielsen, Bent Årets skatterevisor 3 16
Nissen, Finn m.fl Skatten og kontrollen - i går i dag og i morgen 3 40
Sørensen, Iris Snakkesjov, ved par terapeut Gunhild Weisbjerg 3 30
       
Leder      
Jørgensen, Erik Hvorfor er vi her? - er det for systemets skyld? 1 40
Jørgensen, Erik Skattevæsenets medvirken i skattestraffesager 2 32
Jørgensen, Erik De elektroniske regnskaber skal vel også visiteres? 3 44
Jørgensen, Erik Skattelovgivningen er for kompliceret - en SRF påstand på nye flasker 4 44
Jørgensen, Erik Tillid forpligter - det skal vi leve op til 5 44
Jørgensen, Erik Hva' nu skat - et skattepolitisk øjebliksbillede 6 40
       
Ligningsarbejdet      
Bjergbæk, Bent Fokus på personligningen i Gjern Kommune 4 24
Christensen, Peder Bo Visitering af elektroniske regnskaber 4 34
Dall, Per Visitering af regnskaber, de skidte måltal 2 16
Fløjstrup, John Pulsen på ligningen i Sydlangeland Kommune 4 27
Hansen, Gert Ingo Statens overtagelse af selskabsligningen - hvilken indflydelse har det haft på den personlige erhvervs- samt lønmodtagerligning 4 15
Hansen, Jørn Bach m.fl. Vi tager pulsen på personligningen 4 11
Hansen, Jørn Bach Vi sætter fokus på personligningen 4 16
Holm, Leo Ligning 2000 - den nye bogføringslove og kravet om kapitalforklaring 4 40
Iversen, Allan Brugerdefineret udsøgning, Et tilbud og en mulighed på brugerens præmisser! 4 33
Jørgensen, Erik Visitering, hvad skal det nu til, al det nymodens pjat 2 10
Kirkegaard, Kaj Visiteringskoncept 2000, sådan behandler Holstebro Kommune indgåede selvangivelser 2 19
Nielsen, Erik Konkurrence indenfor skattetidsskrifterne 2 30
Ravnholt, Peter Vi tager pulsen på den kommunale ligning 4 12
Schmeling, Gerda Visitering og klargøring 2 12
Sørensen, Preben Kjær Visitering i Nørager Kommune 2 11
Vendeltorp, Ole m.fl. Er der et [arbejdsliv] uden selskabsligning 4 21
Vitting, Erik Elektronisk gennemlæsning - en konsekvens af det elektroniske regnskab 4 38
       
Organisation      
Rise, Jørn Den "nye" Told- og Skattestyrelse 5 39
       
Personer      
Beltoft, Leif Interview med Skattechef Jørgen Frederiksen, Aalborg 1 22
Lucas, Anne m.fl. Tillykke til nye MTA/MTL'er 4 6
       
Redaktionelt      
Jørgensen, Erik Farvel til kunsten som prægede bladets forsider og bladet i øvrigt 1 33
Jørgensen, Erik Vi præsenterer forsiderne 2001 1 38
Jørgensen, Erik Skatterevisoren - hvad skal bladet indeholde 4 10
Jørgensen, Erik Redaktionens julehilsen 6 29
Redaktionen Skatterevisorens nytårskonkurrence 1 10
Redaktionen Artikelregister 2000 1 34
       
Regnskab      
Bak, William Den nye årsregnskabslov og værdiansættelser 5 34
       
Retssikkerhed i skatteverden      
       
Selskabsligningen      
       
Skatteret      
Amby, Christen Indretning af lejede lokaler 6 14
Andersen, Kim Wind og Villadsen, Lars Beskatning ved salg af ejendomme for selskaber (hent bilag) 6 16
Andresen, Peter Udgifter vedrørende omvurderede ejendomme 1 16
Bak, Birthe Udenlandske landbrugsmedhjælpere og skattefri rejse og befordringsgodtgørelse 1 20
Beltoft, Leif Afskrivningsloven (Tema) 6 13
Beltoft, Leif Forskelsbeløb 1 18
Biegel, Erik Småaktiver i henhold til den nye afskrivningslov, talerstolen 2 24
Carlsen, Ulf Anker Tidspunk for endelig retserhvervelse til honorarer i konsulentvirksomheder 6 34
Henriksen, Anders Syn og skøn i skattesager 5 28
Jensen, Leif Landbruget har specielle regler 1 17
Jensen, Tom A. Kapitalforklaring - hvorfor ikke for alle?, talerstolen 4 42
Jørgensen, Erik Stormen omkring landbrug, erstatninger og afskrivninger - TEMA 1 11
Jørgensen, Erik Problemerne omkring værdiansættelsen - TEMA 5 9
Larsen, Bent Kr. Overdragelsessummer og værdiansættelse (landbrugsejendomme og overdragelses mellem interesseforbundne parter) 5 24
Larsen, Kurt Bygningsafskrivninger, historisk oversigt 6 26
Loft, Peter Et fortegnet billede - ef årsagerne til skattelovgivningens kompleksitet 5 3
Lund, Jørgen Skader og erstatninger i landbruget 1 12
Madsen, T. Helmo Værdiansættelsescirkulærerne i praksis 5 14
Redaktionelt Det siger Told- og Skattestyrelsen på hjemmesiden 1 15
Tabouillot, Bodil von Kapitaliseret værdi af good-will 5 17
Thorsen, Preben Jøker Skattemæssig korrektion ved aktieoverdragelsesvederlag 5 20
Wrobel, Gitte Tarum Værdiansættelse af good-will 5 10
       
       
Skatterevision      
Appelon, Torben Hvid Revisionsplanlægning i store virksomheder, detailplanlægning. Valg af revisionsstrategi og metoder 1 24
Jensen, Sv. Allan God skatterevisionsskik 5 40
Møller, Karsten Kontrolprocesser - en inspiration eller et åg 5 8
       
Talerstolen      
Bak, William Fradrag for tab af ægtefælle 3 3
Bak, William En omvendt "wienerbrødshistorie" 5 4
Beltoft, Leif Hvor blev de af (afskrivningerne) 6 28
Jørgensen, Erik Kompliceret skattelovgivning - svar til Peter Loft 5 5
Madsen, Mads En pengemaskine til revisorer og advokater? 5 4
       
Uddannelse      
Uddannelsesudvalget Nyt fra uddannelsesudvalget 1 10
Uddannelsesudvalget Kursuskalender 2002 3 21
       
Økonomisk kriminalitet      
       

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25