Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2002.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision. Siden er sidst opdateret 03-02-2010.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Forfatter Titel Nummer Side
       
Administrativt      
Hovmand, Svend Erik LetLøn er en hjælp til arbejdsgiverne 6 5
       
Foreningsstof      
Andersen, Niels Orientering fra Hovedbestyrelsen 1 7
Andersen, Niels og Elgaard, Mogens Pot & pande 1 12
Andersen, Niels og Elgaard, Mogens Pot & pande 2 40
Andersen, Niels og Elgaard, Mogens Pot & pande 3 42
Andersen, Niels og Elgaard, Mogens Pot & pande 4 38
Andersen, Niels og Elgaard, Mogens Pot & pande 6 36
Egelund, Bodil Set og Sket 4 4
Egelund, Bodil Set og Sket 5 4
Egelund, Bodil Set og Sket 6 6
Jørgensen, Erik På gensyn på landsmødet 2 42
Jørgensen, Erik Glædelig jul og godt nytår 6 8
Lucas, Anne Afskedsinterview med Preben Birksø 2 38
Lucas, Anne Afskedsreception for Preben Birksø 3 6
Lucas, Anne Fyraftensmøde i kreds 6 3 6
Lucas, Anne Annes Hits 3 7
Lucas, Anne Annes Hits 4 35
Lucas, Anne Annes Hits 6 34
Redaktionelt Kredsgeneralforsamlinger 2 6
Tabouillot, Bodil von Set og Sket 1 5
Tabouillot, Bodil von Set og Sket 2 5
Tabouillot, Bodil von Preben Bertelsen fylder 60 år! 2 41
Tabouillot, Bodil von - Oddershede, Lars Hvor blev de af? 2 42
Tabouillot, Bodil von Set og Sket 3 4
Vous, Niels Datteren skulle have en cykel i julegave 6 8
       
Formandshjørnet      
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 1 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 2 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 3 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 4 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 5 2
Elgaard, Mogens Formandshjørnet 6 2
       
Landsmødet 2002 - TEMA      
Beltoft, Leif Landsmødet 2002 3 8
Beltoft, Leif Pressen og landsmødet - godt gået JP 3 9
Beltoft, Leif Skatterevisorforeningens årlige generalforsamling 3 37
Fløjstrup, John Vigtigheden af at tro på sig selv 3 28
Hansen, Rita Høyer og Damsgaard, Mogens og Pilegaard, Lars Reserverne i finalen - politisk diskussion 3 34
Jensen, Birthe Adler og Jensen, Dorthe Borgernes retssikkerhed i skattesager 3 32
Jensen, Morten D. Debat via spørgsmål fra salen 3 14
Jensen, Tom A. Årets Skatterevisor (Redaktør Erik Jørgensen) 3 26
Kjær, Maria og Bredgaard, Per og Fossing, Lone Nyberg Deltagernes tanker om, under og efter Landsmødet 3 39
Maarbjerg, Aase Grænseløs skattekontrol, eller hvor går grænsen, Departementschef Peter Loft 3 10
Pedersen, Lisbet og Pedersen, Kim B. Strøtanker og stikord fra et godt foredrag med Told- og Skattedirektør Ole Kjær 3 12
Pedersen, Steen Ellebæk Interessant og underholdende foredrag v/formanden for Ligningsrådet 3 16
Rampes, Joan og Pilgaard, Helle Skattekontrol og komplet uforståeligt skattesystem 3 30
Toft, Helle og Helbo, Jonna Landsmødets emne fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel, v/Ole Bjørn 3 18
       
Leder      
Jørgensen, Erik Enstrenget skatte- og afgiftskontrol - det kræver nytænkning 1 36
Jørgensen, Erik Ro i lejren eller stilhed før stormen 2 44
Jørgensen, Erik Forenklingens trange kår 3 44
Jørgensen, Erik Klag dansker, klag - samfundet betaler 4 40
Jørgensen, Erik Forkastelig ulighed for loven? - prøvesag fejet ind under gulvtæppet 5 44
Jørgensen, Erik Redaktørens kommentarer til replikken 6 5
Jørgensen, Erik Skattevæsenets og medarbejdernes fremtid 6 40
Loft, Peter Replik til lederen i Skatterevisoren nr. 5 6 4
       
Ligningsarbejdet      
Jørgensen, Erik Samarbejder på godt og ondt 5 6
       
On the road      
Beltoft, Leif - Hansen, Jørn Bach Det første fælleskommunale skatteankenævn 2 36
       
Personer      
Lucas, Anne Magnusprisen 2002 5 40
       
Redaktionelt      
Elgaard, Mogens Forsidekunstner, Annette Parmo 1 4
Lucas, Anne Redaktionsmøde i Middelfart 1 6
Redaktionelt Artikelregister 2001 1 32
       
Revision      
Bak, William Fokus på revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant 6 10
       
Skattelovgivningen      
Andersen, Niels Skattehistorisk selskab 25-års jubilæum 6 35
Elgaard, Mogens 'Det danske skattesystem og forenklinger i skattelovgivningen 4 11
Elgaard, Mogens Hvem sagde regelforenkling? - og hvem kan undvære de fire bøger som sammen med en cd'rom udgør SRF's Grønne Skattelovsamling 6 38
Engel, Erik og Villadsen, Lars Det mener de professionelle rådgivere og forenkling 4 31
Friis, Henrik Den ustyrlige skat. Samarbejde om forenklinger i skattelovgivningen skal igang 4 16
Jensen, Morten D. Skatterevisorerne om forenkling - medlemmerne har alligevel en mening 4 25
Jensen, Torben Callesen Forenkling af skatteregler - måske lige under din egen næse 4 10
Jørgensen, Erik Forenkling af skattelovgivningen, Er vi klar til at skifte spor 4 9
Larsen, Bo Darling Afskrivning på udviklingsomkostninger - her hærger en del usikkerhed 4 22
Larsen, Bo Darling Til inspiration for selskabsligningen. Afskrivningslov og faldgruber med videre 4 34
Plesner, Knud Skattereform med lovkvalitet . velfærd for alle er både bedre og billigere 4 24
Plesner, Knud Skattereform med lovkvalitet . velfærd for alle er både bedre og billigere (genoptryk) 5 42
Pontoppidan, Jørgen Forenkling: mulighed eller utopi, nu må det være tid til handling 4 14
Schmeling, Gerda Regulering af varelager og lignende - gratis fradrag, hvis vi korrigerer ultimobeholdninger 6 7
       
Skatteproces og formalia      
Andersen, Jon Oplysningspligt overfor den registrerede 2 24
Hermanson, Nina - Noes, Philip - Stampe, Alexander Godkendelsesproceduren i forbindelse med transfer pricing reguleringer 2 32
Holm, Leo - Jørgensen, Erik Aktuelle proces- og formaliaområder 2 14
Redaktionelt Kontoret for international selskabsbeskatning (TP-kontoret) 2 35
Robdrup, Henning Lov om behandling af personoplysninger 2 27
Simonsen, Martin Domstolsprøvelse af skønsmæssig indkomstansættelse - hvad er status 2 20
Vilhelmsen, Søren Status på oprydningen efter selskabstømningerne 2 15
       
Skatteret      
Adamsen, Annette og Andersen, Lars Aktionærbeskatning [udsnit af MTA-afhandling] 6 13
Adamsen, Annette og Andersen, Lars Aktionærbeskatningsundersøgelse [udsnit af MTA-afhandling] 6 19
Amby, Christen Vigtig kontrol. Omkostningsgodtgørelse 4 36
Bundgaard, Anne Birgitte Tranferpricing - dokumentation 5 10
Jakobsen, Mette Mellemgaard og Skou, Niels Kristian Transfer pricing revision - praktiske erfaringer 5 18
Jensen, Carsten Kvist Transfer Pricing - igen, men nu fra den virkelige verden 5 16
Jensen, Tom A. og Beltoft Leif Aktieavancebeskatning 6 12
Knappmann, Tove Simultan revision på godt og ondt 5 30
Larsen, Ernst Beskatning i Øresundsregion - Grænsegængere 5 23
Lucas, Anne og Andersen, Niels Internationale skattemæssige transaktioner 5 8
Lützhøft, Anders Bonuspoint og juridisk forfald 2 9
Noes, Philip Transfer pricing og mutual agreements 5 12
Pedersen, Steen Ellebæk Regnskabsligning, opfølgning på 1 8
Poulsen, Jesper Skovhus Transfer pricing - hvad nu? 5 9
Thomsen, Claus Hauge DM i generationsskifte - hvad er nu det for en størrelse? 6 32
Thorsen, Preben Jøker Skævdeling af aktievederlag og likvidationsprovenu 1 28
Villadsen, Lars Ledelsens sæde og informationsteknologien 5 34
Wiré-Larsson og Ernst Larsen Projekt udveksling af kontroloplysninger [UVESKO] 5 32
       
Skatterevision      
Jensen, Leo Lebek Arbejdsgiverkontrollen 2 10
Jensen, Leo Lebek Arbejdsgiverkontrollen 2 12
Røjkjær-Nielsen, Kurt Det Cetrale Husdyr Register (CHR) 5 41
       
Talerstolen      
Tusborg, Hans Jørgen SRF's høringssvar til L180 3 25
       
       
Uddannelse      
Dysted, Jørn O. Man tager, nye fuldmægtige i ToldSkat 4 6
Hansen, Jørn Bach og Jensen, Tom A. Skatterevisoruddannelserne 1 13
Holm, Leo Er skatterevisorer generalister eller specialister 1 26
Holm, Leo Kursuskalender 2002/2003 3 21
Jørgensen, Erik 18 nye MTA/MTL'er sprang ud, uden hue 4 8
Klamer, Lars Told- og Skat's fuldmægtiguddannelse 1 16
Lucas, Anne MTA studiet, set fra bordhøjde 1 22
Lucas, Anne Stort tillykke til de nye skatterevisorer anno 2002 6 28
Neville, Mette HA(jur.) i skat - et spændende alternativ 1 18
Nørgaard, Claus Flytning af DFH til undervisningsministeriet 1 14
Simonsen, Jørgen Skatterevisoruddannelsen anno 2001 1 20
Stasiak, Jeanette Så'en gjor' de ikke i 90'erne 1 24

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25