Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2003.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Forfatter Titel Nummer Side
       
Administrativt      
       
Foreningsstof      
Andersen, Kurt SRF Internatkursus i Generationsskifte og omstrukturering 5 40
Andersen, Niels og Elgaard, Mogens Præsentation af nyt logo 3 6
Diverse skribenter Til minde om Mogens Elgaard 4 2
Egelund, Bodil Set & Sket 1 5
Egelund, Bodil Set & Sket 2 4
Egelund, Bodil Set & Sket 3 4
Egelund, Bodil Set & Sket 4 30
Egelund, Bodil Set & Sket 5 4
Jensen, Tom A. Kredsgeneralforsamling, kreds 4 2 7
Jørgensen, Erik Lloyds Prisen 2003 gik til Mogens Elgaard 2 5
Lucas, Anne Anne Hits 2 7
Lucas, Anne Anne Hits 5 46
Silkjær, Jens Olav 40 års arbejde med skat og 34 års medlemsskab af skatterevisorforeningen 4 23
       
Formandshjørnet      
Elgaard, Mogens Et forenklet og forståeligt skattesystem 1 2
Elgaard, Mogens Kompetencer og arbejdsmiljø 2 2
Elgaard, Mogens Strukturdebatten endnu engang 3 2
Holm, Leo SRF skal videre 5 2
       
Hovedaktionærbeskatning      
       
IT      
       
Jubilæumstillæg      
Andersen, Niels Skatterevisoren - fra den nyfødte grimme ælling til det meget smukke barn 1J 6
Bagge, Torben Skatten i fremtiden 1J 16
Bjørn, Ole Skattemyndighedernes organisation 1J 18
Elgaard, Mogens Skatterevisorens undfangelse i 1990 og fødsel i 1993 1J 4
Holm, Lars Friis Kom ud over menigheden 1J 23
Jørgensen, Erik Fra tanke til handling - fra manus til tryk 1J 7
Kruckow, Peter Bornholm som "sandkasse"... og hvorfor ikke 1J 20
Lucas, Anne, Beltoft, Leif og Tom A. Jensen Forord 1J 2
Jensen, Tom A. Skiftende redaktioner 1J 3
Jensen, Tom A. Forsiderne 1J 14
Madsen, T. Helmo Tilbageblik - forenkling af skattesystemet 1J 11
Pedersen, Ole Et stort tillykke til "familiebladet" 1J 22
Rasmussen, Niels Rud Skatterevisoren - 10 års jubilæumsfest 1J 8
Rasmussen, Niels Rud Årsmøde 1J 24
       
Jura      
       
Kvalitet, kvantitet
og god ligningsskik
     
       
Landsmødet 2003 - TEMA      
Bak, William Kære skatterevisorer: Råd dog op 3 26
Bak, William Hvad udad tabes må indad vindes 3 36
Beltoft, Leif Næstfomand og kredsformand gennem 14 år takker af 3 37
Frandsen, Allan Aktuel skattepolitik 3 28
Hansen, Jørn Bach Hvem er vi skatterevisorer? 3 34
Jensen, Kirsten Innovation Lab foredrag af Mads Thimmer 3 20
Jensen, Tom A. Årets skatterevisor 2003 3 14
Johansen, Kirsten IT udvikling i Danmark 3 12
Jørgensen, Erik Skat og kontrol i det digitale samfund 3 7
Lucas, Anne Generalforsamlingen 3 16
Løvhøj, Hanne Foredrag af IT-redaktør og forfatter Ole Grünbaum 3 8
Norling, Torben Grænseoverskridende e-handel 3 22
Olsen, Irene Digitale selvangivelser og regnskaber 3 9
Olsen, Knud Platz Udstillerne på landsmødet 3 32
Thomsen, Kim Skat og kontrol i det digitale samfund 3 23
       
Leder      
Jørgensen, Erik Skattesystem og medarbejderne under pres - find dog nogle andre at øve jer på! 1 44
Jørgensen, Erik Retssikkerhed - et misbrugt begreb 2 40
Jørgensen, Erik Håb forude i den skattepolitiske andegård? 3 40
Jørgensen, Erik Skattesmæk 4 36
Jørgensen, Erik Skattekontrollen i det naive samfund 5 48
       
Ligningsarbejdet      
Bech, Vibeke Ledelsens sæde - praktiske problemer med registrering, servicering og praksis 2 33
Johansen, Lars Bagom skatten i årsregnskabet (med hentned skemaer) 2 19
Karlsen, Michael Gode idéer til aktieligning 4 20
Kristensen, Betina Schack Adler Går fonde ikke altid i nul?, hvorfor overhovedet bruge tid på at ligne fonde 2 34
Larsen, Bo Darling Få overblik over konverteringskonflikterne 2 14
Larsen, Bo Darling Sager om tynd kapitalisering skal ikke stilles i bero 3 3
Leander, Gert Ingo Orden i sagerne - om behandlingen af "mønsterevirksomheder" 4 24
Lucas, Anne og Jørgensen, Erik Ligning af selskaber og fonde TEMA 2 13
Lucas, Anne Skattesamarbejder 4 29
Withen, Per og Rasmussen, Jan Selskabers gældsposter som beskatningsobjekt 2 28
       
Organisering af skatteopgaven      
Beltoft, Leif og Hansen, Jørn Bach Et af de første store skattesamarbejder 5 7
Elgaard, Mogens Skatteforvaltningen under mangeårigt og stigende pres - skattemedarbejderne trænger til arbejdsro 1 6
Hansen, Gert Ingo Skatten er gratis - landets politikere elsker at gennemføre ændringer på skatteområdet 1 8
Hansen, Gert Ingo Mens vi venter..... 2 12
       
Personer      
       
Redaktionelt      
Hansen, Jørn Bach Redaktionsmøde i København - planlægning af Skatterevisoren 2003 2 6
Redaktionen Præsentation af forsidekunstner Winnie Meisler 1 43
       
Regnskab      
       
Revision      
Mølgård, Henning Overvejelser om moralske handlinger (mv.) - en artikel om god revisorskik 1 10
       
Retssikkerhed i skatteverden      
       
Selskabsligningen      
       
Skattelovgivningen      
       
Skatteproces og formalia      
       
Skatteret      
  Konflikt mellem udbytte og aktietab 4 22
Amby, Christen og Larsen, Bo Darling Kapitalfyldninger 4 25
Beltoft, Leif og Jensen, Tom Aktier og aktionærbeskatning 4 11
Bruun, Thomas og Hansen, Poul Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter 4 12
Grønning, Elin Ophør af virksomhed: skibe 1 36
Nielsen, Jack og Rasmussen, Jan Rapport, hvor blev den af? 4 17
Ramskov, Bent Vedligeholdelsesbegrebet 5 42
Røjkjær-Nielsen, Kurt Jordbeholdninger - et erhvervstilskud til nyetablerede landmænd? 3 38
Tolstrup, Kim Danske momsregler står for fald 4 19
Vitting, Erik Lønmodtagere med negativt privatforbrug 1 40
       
Skattestrafferet      
Andersen, Susanne Reinholdt og Nørregaard, Peter Rullende kapital - er det et problem for ToldSkat 1 18
Egelund, Bodil og Holm, Leo Straffesager på skatte- og afgiftsområdet - økonomisk kriminalitet 1 13
Froberg, Jørn Økonomisk kriminalitet = økonomisk terrorisme 1 34
Hansen, Nils De generelle regler i skattestrafferet 1 14
Jeppesen, Bent O. Økonomisk kriminalitet - med fiktive eller falske fakturaer 1 20
Pedersen, Mia E. og Kristensen, Tomas Haubro Bekæmpelse af øko krim - ToldSkat København øger indsatsen 1 24
Thuesen, Gitte Svindel i et hjemmeservicefirma - lysende eksempler på "administrationsfejl" 1 30
Trabolt, Lene Lyngsø Det svenske skattetillägg 1 33
Vilhelmsen, Søren 25% momsbedrageri - 100% ulovligt 1 26
       
Skatterevision      
Amby, Christen Danmarks uformelle økonomi 4 7
Andersen, Kenneth Kontrolbeføjelser efter skattekontrollovens § 6 5 27
Andersen, Kenneth, Johansen, Lone og Tholstrup Kim Revision af udenlandske selskaber omfattet af dansk sambeskatning mv. 5 32
Dysted, Jørn O. og Hansen, Michael Koch God skatterevisionsskik - hvad er det? 5 38
Gerdes, Jan Skattekontrollovens § 6 B, den glemte paragraf 2 8
Hansen, Jørn Bach og Olsen, Knud Platz Praktisk skatterevision 5 11
Karlsen, Michael Lønmodtagere med negativt privatforbrug 2 10
Røjkjær-Nielsen, Kurt Biler på gule plader - privat kørsel eller ej i erhvervsmæssig varebil 2 38
Røjkjær-Nielsen, Kurt Lokalsystemet i praksis 5 12
Simonsen, Jørgen og Eriksen, Michael Praktisk skatterevision i ToldSkat Selskabsrevisionen 5 14
Sørensen, Karin Terp Praktisk revision i store virksomheder 5 24
Witt, Torben Praktisk skatterevision ved hjælp af ACL 5 18
       
Talerstolen      
Johnsen, Jens H. Kommentar til HB's høringssvar om kapitalforklaringen 5 6
Justsen, Lone Hauge SRF's høringssvar til L58 II 1 42
       
Uddannelse      
Gade, Michael Ændringer i Den skattefaglige diplomuddannelses revisionsundervisning 5 41
       
Økonomisk kriminalitet      
       

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25