Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2004.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Forfatter Titel Nummer Side
Foreningsstof      
Bodil Egelund Set & Sket 1 10
Anne Lucas Annes Hits 1 23
Anne Lucas Dimittender Skatterevisoruddannelsen 2003 1 29
Bodil Egelund Set & Sket 2 8
Bodil Egelund Set & Sket 3 4
Bodil Egelund Set & Sket 4 4
Bodil Egelund Et nyt kuld unge ToldSkat fuldmægtige 4 27
Bodil Egelund Set & Sket 5 4
Bodil Egelund Set & Sket 6 38
Knud Platz Olsen, Jørn Bach Hansen og Anne Lucas Nye skatterevisorer – Kolding – Århus – Aalborg – København 6 40
       
Formandshjørnet      
Leo Holm Kære politikere. Glem nu ikke skattekontrollen! 1 2
Leo Holm Skattemoral contra skattekontrol … 2 2
Leo Holm SRF og fremtiden 3 2
Leo Holm Velkommen til den nye skatteminister Kristian Jensen 4 2
Leo Holm  Det nye skattelandkort og rettidig omhu 5 2
Leo Holm Konsulentundersøgelser – en trojansk hest? 6 2
       
Landsmødet 2004 – TEMA      
Bodil Egelund og Erik Jørgensen Landsmøde 04 3 9
Allan Hansen Kontrol- og servicestrategi på skatteområdet 3 11
Lone Maj Knudsen og Katja Sandbech Hvor er skattekontrollen på vej hen? 3 12
Inge Jørgensen og Helle Ebsen Strukturkommissionen – og hvad så? 3 14
Sigrid Gram og Hanne Nielsen Økonomisk kriminalitet, skattekontrol og retssikkerhed 3 16
Hanne Sivertsen Danser med systemer 3 17
Annette Hanson og Lisbeth Olsen God skatterevisionsskik – hvordan kommer vi videre? 3 18
Kim Tolstrup og Jan Rasmussen Folketinget er sat 3 20
Leif Beltoft Generalforsamlingen – kort fortalt 3 25
Kim Tolstrup og Knud Platz Olsen Husorkester 3 25
Tom A. Jensen Christen Amby – årets skatterevisor 2004 3 24
       
Leder      
Erik Jørgensen Hvor er skattekontrollen på vej hen – i dynamisk vækst eller under afvikling? 1 32
Erik Jørgensen Fremtidens skattevæsen – vi bør sikre kontrol og retssikkerhed 2 32
Erik Jørgensen Fremtidens skattevæsen – en føljeton 3 32
Erik Jørgensen Vi vil ikke det sorte arbejde – enestående udvikling i den politiske holdning 4 36
Erik Jørgensen Skatterevisoruddannelsen – hvad ender det med? 5 36
Erik Jørgensen Udsigten til kontrol 6  
       
Ligningsarbejdet      
Helle Lind Villadsen Høring jfr. AL § 45, stk. 2-5 og LL § 12 B 1 4
Anne Lucas og Niels Andersen TEMA – Internationale transaktioner 1 13
Ernst Larsen Grænsegængercenter SkatØresund 1 14
Anne Wiren-Larsson Skattesamarbete i Öresundsregionen 1 17
Kirsten Johansen Erfaringer fra en ERFA-gruppe 1 22
Jørn Bach Hansen og Leif Beltoft TEMA – Sort Økonomi 4 11
Ulf Anker Carlsen Liberale erhvervs indtægtsføring af honorarer 4 32
Bodil Egelund og Keld Christiansen TEMA – Skattepligts ophør 6 11
Kurt Emil Skytte Inspiration til kontrol i dødsbosager 6 12
       
On the Road      
Leif Beltoft og Jørn Bach Hansen On the Road again – Trekant-Midt Ligningscenter 2 6
Svend Erik Wejse og Erik Schmidt  Grønland – verdens største ø 3 6
Keld Christiansen On the Road – Skatteankenævnssekretariatet Vordingborg 4 24
Tom A. Jensen On the Road – Højfyns Skattesamarbejde 5 5
Leif Beltoft og Jørn Bach Hansen On the Road – Skattesamarbejde Aalborg 6 5
       
Organisering af skatteopgaven      
Erik Jørgensen og Knud Platz Olsen TEMA – Strukturkommissionen og fremtidens skattevæsen – hvor står vi? 2 11
Erik Jørgensen Hvad siger benchmarkingen? 2 12
Karin Terp Sørensen og Lene Lyngsø Trabolt Strukturdebatten – Skal det enstrengede skattesystem opdeles i 4 områder? 2 15
Leo Holm Danmark har et godt skattesystem – måske også bedre end det svenske 2 16
Jørn Rise Vi skal være SAMMEN om det! 2 17
Gert Ingo Leander Er vi alene eller har vi venner? – jeg ved ikke om vi er købt eller solgt 2 20
Peter Ravnholt Fremtidens skatteforvaltning – Debatten om den fremtidige fordeling af opgaver er i fuld gang 2 21
John Fløjstrup Virksomhedsophør ved fraflytning (fra Langeland) 6 4
       
Personer      
Niels Andersen Kredsformand i 25 år – Hans Birk 2 30
Erik Jørgensen Kend din MINISTER 4 6
Erik Jørgensen Spot på fusionsdirektør Steffen Normann Hansen 4 26
       
Redaktionelt      
Redaktionen Guldkorn fra redaktionens årsmøde i Hobro 1 3
Leo Holm Bladets nye forsidekunstner Hans Günther Hansen, Aabenraa 1 30
Redaktionen Jule- og nytårshilsen 6 4
       
Regnskab      
Sv. Allan Jensen Begreber i den nye årsregnskabslov 4 28
       
Selskabsligningen      
Helle Svendsen Vi lemper skatten 3 26
Kim Tolstrup og Tom A. Jensen TEMA – Sambeskatning 5 7
Christen Amby Sambeskatningsregler i udlandet 5 8
Anja Svendgaard Dalgas EU-pakkens udvidelse af de danske sambeskatningsregler 5 10
Dennis D. Bernhardt Genbeskatning af underskud – et skatteretligt minefelt 5 16
Helle Svendsen og Michael Aaen Skub i strukturændringer 5 23
Christen Amby Kontrol af sambeskatning med udenlandske selskaber 5 28
Dennis B. Bernhardt Regler for selskabers ophør af skattepligt 6 14
Thomas Bruun og Poul Østberg Hansen Gennemgang af et konkret eksempel fra det virkelige liv 6 18
Kasper Stang og Rune G. Sørensen Fraflytningsbeskatning i EU-perspektiv 6 31
Christen Amby Skattekontrol ved selskabers ophør af skattepligt 6 35
       
Skattelovgivningen      
Anders Møller  Skatteankenævnssekretariatet 4 8
Jens Peter Vernersen I en skattepolitisk vinkel 5 34
       
Skatteret      
Morten Dalsgaard SE-selskabet – en ny aktieselskabsform 1 18
Allan Ptak Generationsskifte i landbruget 1 25
Anders Henriksen Frist for at foretage ekstraordinær skatteansættelse eller fastsættelse af afgiftstilsvar – hvornår er myndigheden ”kommet til kundskab”? 2 24
Ulrik Sand Poulsen Tonnageskatteloven – opfordring til præcisering af lovens § 15 2 28
Leif Christensen Ophør af fuld eller begrænset skattepligt for personer samt skattemæssige konsekvenser af ophøret 6 21
Lene Bøgetoft Hansen Fraflytningsbeskatning – Ligning 6 26
Lene Rasander Sportsfolk og skattepligt 6 28
       
Skatterevision      
Christian Ekstrand Skatterevision med MS-Office 6 8
       
Uddannelse      
Helle Pedersen, Pia Koch og Bente Torrild SRF internatkursus i praktisk skatterevision 1 9
Anne Lucas og Jeanette Stasiak Den kogte frø – Hvor varmt er DIT vand i dag? 2 27
Michael Gade Den nøgne sandhed 6 10
       
Økonomisk kriminalitet      
Claus Larsen  Måling af sort arbejde i Danmark og vore nabolande 12
Søren Christensen og Jens Ove Møller ToldSkat Østjylland i aktion mod sort og illegal arbejdskraft 4 15
Thorkild Marcussen Uregistreret virksomhed i en privat garage 4 17
Ove Christensen Kontrol af e•h@ndel 4 18
Jens Dige Helhedsorienteret sagsbehandling med is i maven 4 22

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25