Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2005.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Forfatter Titel

Nummer

Side

Boganmeldelser      
Christen Amby Ph.d. afhandlinger

3

30

       
Foreningsstof      
Bodil Egelund Set & Sket

1

4

Bodil Egelund Set & Sket

2

4

Leif Beltoft Kredsgeneralforsamling i kreds 1

2

34

Mikael Olsen Generalforsamling i kreds 4

3

3

Leif Beltoft Årets skatterevisor

3

16

Bodil Egelund Set & Sket

3

28

Anne Lucas Annes Hits

4

8

Bodil Egelund Set & Sket

4

28

Bodil Egelund Et nyt hold ToldSkat fuldmægtige er sprunget ud

4

30

  Master i Skat

4

32

Anne Lucas Diplomoverrækkelse i København

5

4

Jørn Bach Hansen Diplomoverrækkelse i Århus 5 6
Knud Platz Olsen Diplomoverrækkelse i Kolding 5 7
Bodil Egelund Set & Sket 5 33
Bodil Egelund Set & Sket 6 8
Jesper Kiholm Skatterevisorforeningens skatteudvalg 6 38
       
Formandshjørnet      
Leo Holm Den svære ligeværdighed

1

2

Leo Holm Retssikkerhed igen

2

2

Leo Holm Samarbejde om efteruddannelse – en nødvendighed!

3

2

Leo Holm God skatterevisionsskik og TAXPAYERS CHARTER

4

2

Leo Holm ”Indian Summer” og digitale finurligheder

5

2

Leo Holm ”Revisionspligten er død” – AMVAB’en har taget endnu et offer!

6

2

       
Landsmødet 2005 – TEMA      
Landsmødeudvalget Invitation med program

1

3

Bodil Egelund og Erik Jørgensen TEMA – Landsmødet

3

7

Hardy Jørgensen og Bjarne Tornbjerg Status på fusionen – set inde- og udefra

3

8

Keld Christiansen Generalforsamlingen

3

11

Dorthe Østerby og Søren K. Rasmussen De fremtidige opgaver for skatterevisoren

3

12

Lone Strøager Simonsen Om fusionen, kontrolindsatsen og fremtiden set fra skatteminister Kristian Jensens skrivebord

3

14

Jørn Bach Hansen Miniportræt af udstillere

3

17

Lars Romby Fundament Forandring Muligheder

3

18

John Rasmussen Revisionspligt eller ej? – det er spørgsmålet

3

19

Sten Müller og Anita Tofte God revisionsskik – skal der være etiske regler for skatterevisorer?

3

20

Kim Tolstrup Temperaturmåling på landsmødet

3

22

Hanne Jean Sivertsen, Lene Frandsen og Jette Nellemann Skattepolitisk panel

3

24

       
Leder      
Erik Jørgensen Valget/en gave til fusionsprocessen

1

32

Erik Jørgensen Når forandringens vinde blæser

2

36

Erik Jørgensen Fair play – for borgere og virksomheder, for service og kontrol

3

32

Erik Jørgensen Tillid til det offentlige – Danmark på vej mod korruption

4

36

Erik Jørgensen Nu kommer den, fusionen – vi kan ikke skjule den længere

5

36

Erik Jørgensen Opmærksomhed om skat – men ikke et ord om fusion

6

44

       
Ligningsarbejdet      
Anne Lucas og Kim Tolstrup TEMA – Insolvens og konkurs (revision)

1

11

Steen Pedersen Konkurs

1

12

Niels Jørgen Kristensen Rekonstruktion af selskabers kapital 1

14

Lone Labich Anpartsselskabers opløsning

1

20

Christen Amby Skattemæssig periodisering af forudbetalte omkostninger

2

11

Anne Lucas, Niels Andersen og Leo Holm TEMA – Værdiansættelser

2

15

Kaj Kristensen Kontrol af værdiansættelse af virksomheder/selskaber på andet grundlag end Ligningsrådets vejledende anvisninger

2

16

Anders C. Madsen Værdiansættelse af immaterielle rettigheder

2

24

Niels Boldsen Afskrivningsberettiget fast ejendom i ind- og udland

2

26

Claus Holm Kontrol i konkursboer og tvangsopløsningssager

2

30

Bodil Egelund og Keld Christiansen TEMA – Skattehuller

4

9

Ole Bjørn ”Skattehuller” Hvad er det? Hvordan opstår de? Kan de undgås eller bekæmpes?

4

10

Christen Amby Underskuds- og tabsfremførsel efter omstrukturering. Mulighed for handel med underskudsselskaber

4

14

Christen Amby Hovedaktionærselskabers gave til skræddersyede fonde 4 15
Torben Hvid Appelon og Gitte Kirstine Bredal Er der hul i den tidligere ligningslovs § 33E, stk. 9? 4 18
Keld Laursen Dem der lever skjult, lever godt 4 21
Lone Hauge Justsen LL § 15P – dækadresser – socialt bedrageri 4 24
Poul Erik Christensen Har vi et retfærdigt, indkomstfordelende skattesystem? 4 27
Jørn Bach Hansen og Leif Beltoft TEMA – Hobby 5 19
Kjeld Hemmingsen Hobbyvirksomhed – et skatteretligt misfoster 5 20
Lars Apostoli Hobbyvirksomhed 5 22
Niels Peter Jacobsen Underskudsgivende deltidsvirksomhed 5 26
Bruno Pilgård Hobby – en sag med udfordringer 5 28
Kirsten Cato Jensen Deltidslandbrug eller hobbylandbrug – hvordan er praksis lige nu? 5 30
Kim Tolstrup TEMA – Aktuel selskabsligning 6 14
Preben Bialas Morgendagens selskabsligning 6 15
Torben Bagge Fastsættelse af ejendomsværdi 6 18
Christen Amby Ligning af sambeskatning 6 21
Erik Werlauff Husk fællesskabsretten i skatteretten! 6 24
Torben Hvid Appelon og Gitte Kirstine Bredal Nye genbeskatningsregler og sambeskatningsregler (L121)

6

30

       
On the Road      
Bodil Egelund og Knud Platz Olsen ToldSkat Selskabsrevisionen i København

1

8

Bent Ottosen Toll- og Skattstova Føroya – og at arbejde i den

2

29

Leif Beltoft og Jørn Bach Hansen On the Road i Thisted

5

12

       
Organisering af skatteopgaven      
Niels Andersen og Kim Tolstrup TEMA – Fusionen – nye opgaver – nye muligheder

2

6

Thomas Nygaard Momsopgaven

2

7

Niels Andersen og Kim Tolstrup TEMA – Fusionen – nye opgaver – nye muligheder

3

4

Leif Vittrup Arbejdsgiverkontrolopgaven

3

4

Niels Vous Kom bare an – staten er slet ikke så støvet endda!

4

4

Jeannette Stasiak En historie om fusion, kommunaladministration, økonomi og frihedsberøvelse

4

7

Annette Høegh 100 mand og 100 mia. kr. – en præsentation af punktafgifterne

6

4

       
Personer      
Anne Lucas Magnus Prisen 2004

1

6

  (Steen Askholt)    
Knud Platz Olsen Interview med organisationens nyudnævnte direktør for Juridisk Service, Leif Normann Jeppesen

4

34

Erik Jørgensen Interview med Skatteministeren 5 8
Hovedbestyrelsen Mindeord over Preben Birksø Petersen 5 34
Anne Lucas Magnus Prisen 2005 (Ole Aagesen) 6 40
       
Redaktionelt      
Birgit R. Kliim Billedkunstner og dyreven

1

7

  (Forsidekunstner 2005)    
Redaktionen Julehilsen

6

9

       
Regnskab      
Sv. Allan Jensen Begreber i den nye årsregnskabslov

4

28

       
Retssikkerhed i skatteverden      
Kenneth Andersen  Retssikkerhedsloven

1

23 

       
Skatteproces og formalia      
Kim Tolstrup God skatterevisionsskik

6

10

       
Uddannelse      
Søren Ejstrup, Jørgen Kelberg, Maia Mortensen, Anita Tengbjerg, Anders Hillerup og Karin Wedendahl Kursus om edb-revision, hjælpeværktøjer ACL

2

32

       
Økonomisk kriminalitet      
Jan Rasmussen Samarbejde skaber resultater

1

29

Reino Nielsen og Peter Nørregaard Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

5

14

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25