Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2006.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Hvis du vil hente et program så du kan læse nogle af artiklerne her på siden, kan du hente det hos Adobe blot ved at klikke her. Endnu kan kun de understregede artikler hentes på nettet.

Forfatter Titel

Nummer

Side

Boganmeldelser      
Christen Amby Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død

4

4

Christen Amby Spændende bog om de nye sambeskatningsregler

5

17

Foreningsstof      
Bodil Egelund Set & Sket

1

30

Kim Tolstrup og Niels Andersen SRF og fremtiden – interview med Ole Kjær

2

4

Bodil Egelund Set & Sket

2

15

  Redaktøren fylder 60 år!

2

37

Christel Knudsen Paneldebat udvidet hovedbestyrelsesmøde

2

38

Anders Henriksen Billy Adamsen om lobbyisme

2

40

Christel Knudsen SRF – hvaffor en forening?

2

40

  Bodil Egelund går på pension

2

41

Kim Klokhøj Pedersen Set & Sket

3

10

  Generalforsamlingen – kort fortalt

3

37

Susanne Madsen Ekstraordinær generalforsamling i kreds 3

4

6

Kim Klokhøj Pedersen Set & Sket

4

9

Anne Lucas Master i Skat

4

32

Knud Plats Olsen Diplomoverrækkelse i Kolding

5

6

Jørn Bach Hansen Dimittender i Århus

5

6

Kim Klokhøj Pedersen Diplomoverrækkelse i København

5

7

Kim Klokhøj Pedersen Set & Sket

5

12

Leo Holm Opfordring fra Hovedbestyrelsen – Fokus på kontingent

5

13

Kim Klokhøj Pedersen Set & Sket

6

9

Leo Holm Anne Lucas er ny redaktør af  SKATTEREVISOREN

6

10

Formandshjørnet      
Leo Holm Skibet har slagside – men hvordan kommer vi videre?

1

2

Leo Holm Snyltetryner og Skattebasser

2

2

Leo Holm Gode minder, Tom Cruise og domstolsreformen!

3

2

Leo Holm Cykelmoral, skattemoral og pixi-klagebog

4

2

Leo Holm Skattegabet og det forsømte opportunitetsprincip

5

2

Leo Holm Slap af og nyd juleferien

6

2

       
Landsmødet 2006 – TEMA      
Landsmødeudvalget Invitation med program

1

3

Bodil Egelund og Erik Jørgensen TEMA – Landsmødet 2006

3

7

Kim Tolstrup Tak er kun et fattigt ord – afsked med Hans Birk

3

12

Kirstine Faber Er SKAT den rette arbejdsplads for en skatterevisor?

3

14

Anders Henriksen Rådgivers krav og forventninger til SKAT

3

19

Torben Hvid Appelon Så er det vist tid igen at se på polycentri i skatteretten?

3

23

Helle Svendsen og Kim Klokhøj Pedersen Flyv højere end vingerne bær’

3

24

Jesper Dyremose Fremtidens skat – mellem kreativitet og kvalitet

3

26

William Bak Intet Nyt – Realitetsgrundsætningen lever stadig

3

29

Jørn Frandsen og Kurt Callesen Bagudrettet contra fremadrettet kontrol

3

30

Nini Teisen og Per Skovbo Larsen Skattepolitisk debat

3

32

Per Withen og Knud Platz Olsen Gæstebud

3

36

Leif Beltoft Årets Skatterevisor 2006

3

38

Leder      
Erik Jørgensen Image og ytringsfrihed

1

32

Erik Jørgensen Sort arbejde – er det Fair Play?

2

44

Erik Jørgensen Fair play – for borgere og virksomheder, for service og kontrol

3

32

Erik Jørgensen Snyd og service

4

40

Erik Jørgensen Kodeord Indsatsstrategi

5

28

Erik Jørgensen Når den lille mand vinder over systemet – behov for et hovedeftersyn

6

32

Ligningsarbejdet      
Per Krogh Forenkling, retssikkerhed og udvikling

1

4

Christen Amby Eksempler på integration af skatte- og afgiftsopgaven

1

6

Ernst Larsen Skatteportalen og Nordiske Virtuelle Skattekontor

1

8

Kim Tolstrup og Erik Jørgensen TEMA – Afståelse af fast ejendom

1

11

Ole Aagesen Beskatning ved afståelse af erhvervsmæssigt benyttede ejendomme

1

12

Jesper Kiholm Aktuelt lovforslag om EBL

1

18

Annette Imer Jespersen Samme myndighed – men forskelligt udgangspunkt

1

20

Karen Clausen Beboelsesbegrebet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8

1

23

Charlotte Albrechtsen og Pia Bonde Christensen Beskatning af hotelejerlejligheder

1

26

Morten Homann Ejendomsavance skal betale indkomstskattelettelser

1

28

Charlotte Dyremose Ejendomsavancebeskatning

1

29

Per Withen Ligningslovens § 8J ved køb af datterselskaber

2

8

Daniel Bergstein På tærsklen til obligatorisk sambeskatning – Omlægning af indkomstår

2

10

Bodil Egelund TEMA – Skatterevision i det papirløse samfund

2

16

Anders B. Christensen Overgang til digital udsøgning på erhvervsligningsområdet

2

17

Jess Møller Carlsen Skatterisikovurderingen – et udsøgningsværktøj

2

20

Bo Darling Larsen Indsatsplanen 2006

2

26

Tom Hein Skattekontrol af e-handel og netværksøkonomi

2

28

Lars Møller Nielsen, Christian Ekstrand og Preben Buchholtz Digitaliseret skatteforvaltning og afgifts- og skatterevision

2

32

Kenneth Andersen Partshøring fra en skattevinkel

3

4

Lone Witt Business Objects

4

5

Kim Tolstrup og Per Withen TEMA – ABL

4

12

Anette Poulsen og Lena Aagaard Den nye aktieavancebeskatningslov

4

13

Martin K. Jensen Overgangsregler for personlige aktionærer i den nye aktieavancebeskatningslov

4

16

Michael Karlsen Fokusområder for aktieligningen i 2005

4

27

Lars Koue Investeringsforeningsbeviser i relation til aktieavancebeskatningsloven

4

24

Karina Tangaa og Charlotte Hansen Aktieløn, LL § 7H

4

30

Jack Nielsen Nemmere virksomhedsskat på ønskelisten

4

34

Kim Klokhøj Pedersen Task force – Varemærkeforfalskning

5

9

Hugo John Larsen Fra skatterevisor til medarbejder i varemærkeforfalskningen

5

11

Anne Lucas og Kim Tolstrup TEMA Sambeskatning

5

14

Christen Amby Sambeskatning – klargøring

5

15

Niels Hansen De nye sambeskatningsregler på godt og ondt set gennem rådgivers øjne

5

18

Eva Jochimsen, Anders Bech Christensen og Tony Gønge Nielsen Lempeligere krav til skatteregnskabet – forenkling af mindstekravsbekendtgørelsen

5

22

Kim Klokhøj Pedersen og Per Withen TEMA Jagten på unddragelser

6

12

Inger Brøner og Annette Nielsen Samarbejde mellem SKAT og POLITI

6

13

Preben Buchholtz IT-systemer – et informationsmorads eller et overflødighedshorn af muligheder

6

16

Ove Christensen Projekt Creditcards

6

20

Erik Bertelsen og Lars Christensen Samarbejde med Politiet – projekt kreditkort

6

23

On the Road      
Leif Beltoft og Jørn Bach Hansen Ny retssikkerhedschef: Margrethe Nørgaard

4

11

Leif Beltoft og Jørn Bach Hansen Skattecenter Grenaa

6

6

Leif Beltoft og Jørn Bach Hansen On the Road i Thisted

5

12

       
Organisering af skatteopgaven      
Peter Loft Peter Loft svarer Leo Holm

6

3

Leif Normann Jeppesen Politiets indsatsstrategi – SKATs indsatsstrategi – ligner de hinanden

6

4

Leo Holm Duplik om opportunitetsprincippet

6

5

Personer      
Nekrolog Æresmedlem Kaj Andersen

1

6

Nekrolog  Mindeord for Preben Bertelsen

5

5

Anne Lucas MAGNUS Prisen 2006

6

9

       
Redaktionelt      
Iben Bjerre Forsidekunstneren i 2006

1

5

Erik Jørgensen Tak for denne gang

6

30

       
Talerstolen      
Per Withen En kommentar til SKM 2006.630.ØLD m.fl.

6

25

       
Uddannelse      
Niels Andersen SDKurser

2

42

Anders Henriksen Landsdelsmøde om civilret og skatteret

6

28

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25