Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2007.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Hvis du vil hente et program så du kan læse nogle af artiklerne her på siden, kan du hente det hos Adobe blot ved at klikke her. Endnu kan kun de understregede artikler hentes på nettet.

Forfatter Titel Nr Side
Boganmeldelser      
Christen Amby Rette indkomstmodtager – allokering og fiksering 4 42
Søren Holm Sambeskatning i teori og praksis 5 8
Thomas Nygaard Moms 1 Fradragsret, 3. udgave 6 41
       
Domstolsreformen      
Jørgen Steen Sørensen Reform af anklagemyndigheden 6 5
Adam Wolf Reform flytter skattesager tæt på borgeren 6 7
Poul Bostrup Foreløbige erfaringer med domstolsreformen 6 10
Henrik Klitz Reform, retssikkerhed og retlig polycentri 6 16
       
Foreningsstof      
Kim Klokhøj Pedersen Set & Sket 1 8
Kim Klokhøj Pedersen Set & Sket 2 6
Leif Beltoft m.fl. Kredsgeneralforsamlinger 2007 2 28
Kim Klokhøj Pedersen Set & Sket 3 37
Bodil Egelund SRF Seniorklub 3 42
Per Withen Set & Sket 4 4
Anne Lucas Dimission: Master i Skat 4 40
Per Withen Diplomoverrækkelse i Fredericia den 28. august 2007 5 17
Jørn Bach Hansen Diplomoverrækkelse i Århus den 29. august 2007 5 18
Lisbeth Olsen Diplomoverrækkelse i København den 31. august 2007 5 19
Per Withen Set & Sket 5 34
Ole Klint Pedersen Studietur til EU med SRF 6 29
Per Withen Set & Sket 6 43
Jørgen Simonsen Studietur til Bruxelles 6 44
       
Formandshjørnet      
Leo Holm Optionsordninger og selskabstømmeri 1 2
Leo Holm Skatterevisor lige nu 2 2
Leo Holm Dejlige Lina Rafn til retssikkerhedskamp hos Kristian Jensen 3 2
Leo Holm Troværdighed, efteruddannelse og skatteaber 4 2
Leo Holm Et bemærkelsesværdigt jubilæum 5 2
Leo Holm Drama, kontinuitet og skattekommission 6 2
       
International skatteret      
Søren Holm, Camelia Voicu og Preben Brandt Skat i USA Enron og slapshot, tax havens mv. 4 35
Aage Michelsen Kvalifikationsproblemer i den internationale skatteret 5 9
Lise Thostrup, Anna Grete Hansen, Rene Fransson og Lone Smith Enron og Slapshot 5 14
Lone Johansen, Iben Klok Faaborg og René Fransson Tax Havens 6 30
Lene Knudsen, Kirsten Pedersen og Niels Boldsen BLIPS 6 38
       
Landsmødet 2007 – TEMA      
Per Withen og Knud Platz Olsen Landsmødet 2007 3 3
Kirsten Ebsen Hvordan tænker Skatteministeriet ”Retssikkerhed, Indsats og Compliance” ind i alt hvad man laver? 3 4
Jørn O. Dysted Referat af generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen 3 6
Christel Knudsen Indsatsstrategien i SKAT – vi skal have den ind under huden 3 7
Anna Grete Hansen og Lise Thostrup Måltal afskaffet – skattegab i stedet for 3 11
Annette Pedersen Midt i lovet men ikke mæt af det … 3 16
Marianne Wessmann og Anders Henriksen Hvad der også skete på Landsmødet 3 18
Per Withen Portræt af Årets Skatterevisor 2007 3 19
Erik Lynge Poulsen Når man vil det hele 3 21
Niels Boldsen Globaliserings betydning for det danske skattesystem 3 26
Per G. Nielsen og Bent Lorenzen Retssikkerhed fra A til SKAT 3 30
Anette Friis Knudsen og Susanna Madsen Skattepolitisk debat om retssikkerhed, Indsats og Compliance 3 33
       
Leder      
Anne Lucas Velkommen til det ”nye” magasin 1 40
Anne Lucas Respekt skal fortjenes 2 32
Anne Lucas Jeg arbejder i SKAT, og det er jeg stolt af! 3 44
Anne Lucas De røde og de døde 4 44
Anne Lucas Er SLS-E genopstået i Belgien? Samt et par ord om kapitalfonde! 5 36
Anne Lucas Et forrygende år 6 48
       
Ligningsarbejdet      
Per Withen og Knud Platz Olsen TEMA – Ejendomsanparter og deres skattemæssige behandling 2 13
Ole Aagesen Den skatteretlige behandling af ejendomsanparter 2 14
Poul Christensen og Allan Jensen Momsmæssig behandling af fast ejendom 2 21
Frede Hartvig m.fl. Videns- og kompetencecentret – anpartsvirksomheder 2 26
Jane Ferniss Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb 3 38
Steffen Normann Hansen TEMA – Vi skal være et skridt foran 4 6
Per Bjerre Jacobsen Indsatsstrategien i praksis 4 9
Jesper Wang-Holm Indsatsen på transfer pricing området 4 11
Niels Boldsen Indsatsstrategi på svensk 4 14
Christen Amby Forlods ligning og korrigering 4 18
Knud-Erik Hansen Samordnet indsats – fordele og ulemper 4 21
Jacob Rasch Projektarbejde i praksis 4 25
Leif Bolin Hansen og Niels Erik Pedersen Indsatsstrategi, projekter og compliance i praksis 4 28
Leo Holm og Kim Tolstrup TEMA – digitalisering 5 20
Jesper Skovhus Poulsen Hvad ved Departementet om digitalisering? 5 21
Jørgen Arentsen Erfaringer med elektroniske udsøgninger og digitalisering 5 25
Boye Nilsen, Tore Skjæran og Thomas Sandvik Digitalisering – Inlegg til Dansk Skat 5 27
Anders B. Christensen Digitalisering på erhvervsligningsområdet 5 29
Per Krogh Digitalisering – klar lettelse af administrative byrder 5 31
Birgit Hommelgaard Christensen og Christian Just Arbejdsudleje 6 21
Marianne Kibenich Mindmaps 6 40
       
On the Road      
Leif Beltoft og Jørn Bach Hansen Skattecenter Tønder 1 9
Per Withen On the Road i Svendborg 1 30
Jørn Bach Hansen & Leif Beltoft On the Road TP Centret Odense 6 34
       
Organisering af skatteopgaven      
Leif Beltoft og Jørn Bach Hansen TEMA – Hvordan gik fusionen? 1 11
Ole Kjær Stadig meget at gøre efter fusionen 1 12
Jørn Rise Fusionen var det eneste rigtige – trods frustrationer 1 16
Henrik Krogh Et år med store udfordringer og vanskelige arbejdsbetingelser 1 18
Jacob Barhny Nielsen Et arrangeret ægteskab med startvanskeligheder 1 20
Marianne Wessmann Hvor er den røde tråd 1 21
William Bak Sam-MEN-smeltningen med mange udfordringer 1 22
Dennis Bernhardt Hvornår når fusionen til Østbanegade? 1 23
Troels Andersen Det, vi kalder fremskridt, er udskiftningen af én ulempe med en anden – Fusionen set fra en statsansats side 1 24
Tove Knapmann Det er godt at kende sine rødder 1 27
Helle Petersen Ønskerunden var lykken 1 28
Leo Holm og Anders Henriksen TEMA – politi- og domstolsreformen 6 4
       
Personer      
Leo Holm Jørn Dysted fylder 50 år 1 5
Anne Lucas En gammel kæmpe slipper tøjlerne – interview med Palle Graff 1 6
Leif Beltoft På togtur med Skatteministeren 2 5
Bestyrelsen Mindeord over æresmedlem fhv. skattedirektør Knud Sørensen 2 30
Erik Jørgensen Nyt æresmedlem 3 7
Leif Beltoft Jørn Bach Hansen fylder 50 3 18
Kirstine Faber Mindeord Niels Rud Rasmussen 3 37
Redaktionen 40 år i det danske skattevæsen 4 3
Anne Lucas Magnus Prisen 2007 6 36
Anne Lucas Portræt af FRR’s nye formand, reg.revisor Per Krogh 6 37
       
Redaktionelt      
Monica Ritterband 2007 er et rigtigt HUMAN år 1 4
  (Forsidekunstner 2007)    
Leif Beltoft Redaktionsmøde    
Bent Ramskov Beskatning af påståede indkomster 4 30
Skatteproces og formalia      
Anders Henriksen Ny praksis på vej i kildeskattestraffesager – og lidt om analogi i skattestrafferetten 2 8
Poul Erik Hjerrild-Nielsen Den nye forældelseslovs betydning for Indsats 6 25
       
Skatteretten      
Nikolaj Vinther Om brug og misbrug i skatteretten 1 33
Linda Piil Madsen og Marlene Sandholdt Sund Særligt dækkede obligationer – SDO 5 4
Anne Lucas Miniprocesspil i Landsskatteretten 6 20
Talerstolen      
William Bak Anonyme anmeldelser? 6 28
Jørn Dysted Tankegangen om det offentlige er oldnordisk 1 38
Tematillæg om kapitalfonde      
Leo Holm og Kim Tolstrup Kapitalfonde – hvad er op og hvad er ned? Tematillæg 2
Ole Andersen og Morten Hummelmose Kapitalfonde og skat Tematillæg 4
Ria Falk, Anders Bjørn og Ole Bjørn Private equity i et skattemæssigt perspektiv Tematillæg 6
Christen Amby Skatte- og afgiftsmæssige problemer ved kapitalfondes investeringer i Danmark Tematillæg 11
Poul Nyrup Rasmussen Danmark og Europa har ikke været forberedte Tematillæg 16
Kristian Jensen En robust selskabsbeskatning – indgreb mod kapitalfonde og CFC Tematillæg 20

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

SRF Skattefaglig Forening- Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25