Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2009.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Hvis du vil hente et program så du kan læse nogle af artiklerne her på siden, kan du hente det hos Adobe blot ved at klikke her. Endnu kan kun de understregede artikler hentes på nettet.

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Forfatter Titel

Nummer

Side

Boganmeldelser      
Randi Hjorth Dødsbobeskatning

1

30

Jakob M. Eriksen og Dan Hestbek Jensen Selskabsskatteret 2008/09

2

30

Jesper Kiholm ”Skat for Landmænd”

3

30

       
Foreningsstof      
Per Withen Set og Sket

1

28

Karsten Juncher Kontingentbetaling eller ej – det er op til regionsledelsen

2

3

Rikke Bauer Set og Sket

2

4

Anne Lucas og Jørn Bach Hansen Diplomoverrækkelse i henholdsvis København og Århus

3

3

Rikke Bauer Set og Sket

3

5

Anne Lucas Master i skat 2009

4

8

Rikke Bauer Set og Sket

4

58

Rikke Bauer Set og Sket

5

30

Leo Holm Vejen ud af krisen for SRF anno 2010

6

4

Rikke Bauer Set og Sket

6

30

       
Formandshjørnet      
Leo Holm En Landsformands dagbog

1

2

Leo Holm Svar til Direktør Karsten Juncher – styresignal ønskes

2

2

Leo Holm Den forsvundne kondolence – Tak for sidst!

3

2

Leo Holm Signifikante compliancerapporter

4

2

Leo Holm Retssikkerhed contra skatteretfærd – et trist fokusskift

5

2

Leo Holm Multimediabeskatningen i Sokratia

6

2

       
International skatteret      
Marianne Kølle Formålet med exitbeskatning af selskaber – lovligt eller ej?

4

4

Charlotte Jane Hansen Stop Tax Havens Abuse Act

5

26

Jørgen Simonsen Værnsregler – CFC-beskatning SEL § 32 – en kort gennemgang

6

11

Thomas Rønfeldt Omgåelsesklausul og harmonisering?

6

13

Jeppe R. Stokholm EU-retten og skatteretlige værnsregler

6

22

       
Landsmødet 2009      
Bodil Egelund EU’s skattepolitik i lyset af den økonomiske krise, svindel og reformer

3

4

Jørn Dysted Referat af Skatterevisorforeningens 40. generalforsamling

3

6

Lis Knudsen Udfordringer i bekæmpelsen af Økonomisk kriminalitet

3

8

Jørgen Simonsen Skatterevisor globalt i Cyberspace

3

10

Per Withen Kristian Jensen – Status på skattereformen – er den robust nok?

3

12

Jan Iver Larsen Højesteret på den hjemlige boldbane- om prøvelse i skattesager, domstolsreformen og principielle domme

3

14

Bent Bjergbæk Stein Bagger og andre konkursryttere omgivet af statussymboler

3

15

Leif Beltoft og Jørn Bach Hansen Jubilæumsreception

3

16

Anne Lucas Årets skatterevisor 2009

3

17

Bente Ostenfeldt Sørensen og Loni Strange Hvordan har skatteprocessen det anno 2009?

3

18

Niels Vous Netværk – på godt og ondt    
       
Leder      
Anne Lucas Nu skal vi se fremad!

1

32

Anne Lucas Forår, men truende skyer!

2

32

Anne Lucas Om at skyde papegøjer med tape for munden!

3

32

Anne Lucas Og det var så den sommer!

4

60

Anne Lucas Lykke kontra skat

5

32

Anne Lucas Glædelig jul

6

32

       
Ligningsarbejdet      
Axel Grønkjær Told-, narko og smuglerikontrol – en del af SKAT

1

5

Jesper Frøkjær og Søren Dalby Madsen Beskatning ved investering i finansielle kontrakter og strukturelle fordringer

1

9

Erik Banner-Voigtt Aktieløn – optioner og warranter

1

17

Pia Wrang og Martin Sørensen Swip Swap og Swup … øh, hvad for en fisk?

1

22

Henning Bøgelund Hansen og Preben Buchholtz Terrorfinansiering, bestikkelse, korruption og hvidvask – noget vi bruger i SKAT og rådgiverbranchen?

2

7

Jan Børjesson og Karina Hejlesen Jensen SKAT i en krisetid

2

15

Thomas Brenøe Finanstilsynet og den finansielle krise

2

27

Jannie Væver Pedersen og Erik Stensgaard Nielsen Ekspropriation efter fusionen

3

23

Bent Ramskov Et virkeligt ydet lån – hvornår foreligger dette?

5

4

Flemming Ravnsbo Hjemmel til fiksering af vederlag m.v. udenfor ligningslovens § 2

5

7

Poul Østberg Hansen Ligningslovens § 2, armslængdeprincippet

5

12

Tommy V. Christiansen Interesseforbundne parter, gaver og forældrekøb

5

19

Michael Fonsmark Historien om en kursgevinst, som endte med at være en kursgevinst

6

9

       
Moms      
Thomas Nygaard Momsklummen

3

22

Thomas Nygaard Momsklummen

4

55

Thomas Nygaard Momsklummen C-29/08, AB SKF – Momsfradrag ved aktiesalg og meget mere

6

21

       
On the Road      
Jørn Bach Hansen og Leif Beltoft B&B On the Road I Grønland!

6

6

Jørn Bach Hansen og Leif Beltoft On the Road – i Landsskatteretten

6

25

Personer      
Anne Lucas Grænsegængercenter SkatØresund fyldte 5 år den 5. januar 2009

1

26

Per Withen Chefkonsulenten – Erik Jørgensen

3

29

Anne Lucas Magnus Prisen 2009

6

28

       
Redaktionelt      
Leo Holm Forsidekunstneren 2009 Annette Parmo

1

4

       
Skattereformen      
Hanne Søgaard Hansen og Karina Hejlesen Jensen Skattereformen Forårspakke 2.0

4

10

Kim Wind Andersen Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Forårspakke 2.0

4

31

Kim Wind Andersen Nye avanceopgørelsesprincipper vedrørende selskabers kursgevinster og tab på fordringer og gæld Forårspakke 2.0

4

44

Kim Wind Andersen Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse – nye regler fra 2010

4

49

       
Talerstolen      
Bodil Egelund Jeg undrer mig over

3

21

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25