Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2010.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren/SKATTEfagligt, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Hvis du vil hente et program så du kan læse nogle af artiklerne her på siden, kan du hente det hos Adobe blot ved at klikke her. Endnu kan kun de understregede artikler hentes på nettet.

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Forfatter Titel Nummer Side
Afgifter      
Niels H.K. Nielsen Billig benzin – kan jeg ikke levere, men derimod en kort introduktion til energiafgifterne med vægt på de overordnede principper om godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder 5 4
Jette Thygesen Artikel om emballageafgiften 5 7
Dennis J. Larsen Beskatning af energi i Danmark 5 14
       
Boganmeldelser      
Kim Wind Andersen Selskabers rente 2 27
Christen Amby Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelserne – en lovkommentar 3 29
Jesper Dyremose Hovedaktionæren 6 9
       
Faglig Dag, Generalforsamling      
Jørn Bach Hansen Beretning 3 4
Anne Lucas Årets skatterevisor 2010 3 5
Jørn Dysted Generalforsamlingsreferat 3 6
Leif Beltoft Skat Ajour Person 3 9
Anne Lucas Skat Ajour Selskabsbeskatning 3 10
Rikke Westermann og Helle Thomsen Fokus på indsatsstrategien 3 14
Susanne Madsen og Rikke Koch Bauer Forandringer – hvor svært kan det være? 3 16
       
Foreningsstof      
Rikke Bauer Set og Sket 1 28
Rikke Bauer Set og Sket 2 30
Rikke Bauer Set og Sket 3 21
Anne Lucas Master i skat anno 2010 4 19
Jørn Bach Hansen og Anne Lucas Diplomoverrækkelse i Århus og København samt uddeling af Mogens Elgaards Mindepris 4 25
Rikke Bauer Set og Sket 4 33
Rikke Bauer Set og Sket 5 16
Anne Lucas Nyt synligt samarbejde mellem SRF Skattefaglig forening og Skatteministeriet 6 4
Anne Lucas Set og Sket 6 8
       
Formandshjørnet      
Leo Holm Farvel til 00’erne og goddag til et nyt (eventyrligt) SRF 1 2
Leo Holm Velkommen til den nye kampminister – skatteminister Troels Lund Poulsen 2 2
Leo Holm Fra SRF version 2.0 over Genopretningsplanen til Statsskatteloven 3 2
Leo Holm Velkommen til blad nr. 100 Nyt navn – Nye tider – Nye medlemmer 4 2
Leo Holm Hedder det SKAT eller Skat? 5 2
Leo Holm Abeflytteri og kvalitet i sagsbehandlingen 6 2
       
Leder      
Anne Lucas Godt nytår! 1 32
Anne Lucas Det lysner i øst 2 32
Anne Lucas Herlig én sommernat, men så heller ikke mer’ … 3 32
Anne Lucas En dag på kontoret 4 40
Anne Lucas Den gode tone og hvordan man opfører sig! 5 32
Anne Lucas Glædelig jul, godt nytår og tak for alt i det gamle år 6 32
       
Ligningsarbejdet      
Anja Svendgaard Dalgas Sambeskatning – en kort status 1 6
Rikke Koch Bauer og Jens Peter Skøtt Kan man stole på selvangivelsens felter? 1 10
Lise Sønnichsen TastSelvhistorie 1 13
Anne Hyldegaard Tastselv – en del af digitaliseringen af SKAT 1 14
Lene Rytter Låsning af felter på selvangivelsen 1 17
Bine Hviid eIndkomst – et elektronisk indkomstregister 1 19
Ingelise Vangsgaard Generelt om bindende svar 1 21
Anders B. Christensen Digital underretning om genanbringelse af ejendomsavance 1 23
Henning Lund Tanker om digitalisering 1 25
Ronnie Nielsen God kommunikation er god indsats 2 8
Carsten Bendix og Thomas Høgh Olesen Hvad skete der med SKATs indsatsstrategi? 2 10
Peter Nørregaard Intelligence Netværk i SKAT – hvad er nu det? 2 12
Lena Skov Johannsen Fraflytterbeskatning – et landsdækkende pilotprojekt 2 16
Niels Erik Pedersen, Helle Lykke, Lars Christian Nielsen og Søren Overgaard Projekt Kørelærere 2 18
Rasmus Bo Andersen Projektarbejde i Store Selskaber (StS) 2 20
Flemming Furlund Bandeenheden 3 18
Sissie Mersal En ganske almindelig dag for pantefogeden 3 20
Jens Paulsen Virksomhedspant – hvad er det for en størrelse? 3 23
Erik Werlauff Generalforsamlingen – gennemførelse, retserhvervelse og ejeraftale 4 4
Tommy V. Christiansen Nogle udvalgte emner om den nye selskabslov herunder bestyrelsesarbejde 4 10
Bent Ramskov Kapitalindskud på kredit – en ny selskabsretlig mulighed 4 15
Frans Nørgaard Kan privat gæld indgå i virksomhedsordningen? 4 20
Annette Merrild og Rayan Khurshid Khawaya Virksomhedsoverdragelse – generationsskifte i levende live og ved død 4 27
Troels Lund Poulsen Send et brev 4 34
Jannie Ladefoged og Karina Tangaa Jul Andersen eKapital – et nyt begreb i SKAT! 5 18
Torben Appelon Markedsføring i SKAT 5 20
Troels M. Andersen Indsats og ny lovgivning på virksomhedsområdet – på baggrund af resultaterne af complianceundersøgelsen 5 25
Randi Hjorth Arv og gave – er det to sider af samme sag? 6 10
Erik Frederiksen og Jørn O. Dysted Styresignaler efterlyses 6 16
Linda Asser Jensen og Marianne Wessmann Retten blev sat over Transfer pricing-reglerne på SkatteAkademiets seminar 6 24
       
Moms      
Thomas Nygaard Momsklummen – Fradragsret efter AB SKF-dommen 2 24
Thomas Nygaard Momsklummen – Delvis fradragsret på 0% 3 28
Thomas Nygaard Momsklummen SKATS praksis holder vand Jetski-sagen og andre grænsehandelssager 4 18
Grethe Christensen Momsklummen Delvist momsfradrag – og delvist momsfradrag 4 36
Thomas Nygaard Momsklummen Momsfradrag for bespisning af personale og forretningsforbindelser 5 28
Thomas Nygaard Momsklummen At rejse er … Momspligtigt 6 27
Peter Høffner Moms på fast ejendom – med mange løse ender    
       
On the Road      
Jørn Bach Hansen og Leif Beltoft On the Road hos scannerteamet i Århus 6 6
       
Personer      
Anne Lucas og Leif Beltoft Interview i Peters sofahjørne 1 4
Anne Lucas og Leif Beltoft På besøg hos juridisk direktør Birgitte Christensen 2 25
Jannie Høtoft Bundgaard og Wittendorff – nye adjungerede professorer 5 29
       
Redaktionelt      
Anne Lucas Nyt fra redaktionen 1 30
Leo Holm Lidt om forsidekunstneren 1 30
       
Skatteretten      
Jesper Kiholm Lovforslag L 112 Ændring af kursgevinstloven – farvel til en gammel ven! 2 4
Aage Michelsen Subjektiv bo – og gaveafgiftspligt 6 13
Bent Ramskov Værdiansættelsescirkulæret 6 18
       
Steffen’s Klumme      
Steffen Normann Hansen Nyt perspektiv på kontrolopgaven 1 9
Steffen Normann Hansen Vi er kommet langt! 2 29
Steffen Normann Hansen Inddrivelse 3 22
Steffen Normann Hansen Flere selskaber, ja tak!! 4 38
Steffen Normann Hansen Vi ser ikke igennem fingrene med snyd! 5 24
Steffen Normann Hansen Opgør med de ”sorte” huller 6 23

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25