Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 2011.

Foreningen udgiver et medlemsblad, SKATTEfagligt, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men vi har ingået aftale med Thomson Online, der stiller artiklerne elektronisk til rådighed via internettet.

Hvis du vil hente et program så du kan læse nogle af artiklerne her på siden, kan du hente det hos Adobe blot ved at klikke her. Endnu kan kun de understregede artikler hentes på nettet.

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Forfatter Titel Nr Side
Boganmeldelser      
Randi Hjorth Syn og skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager 4 34
       
Foreningsstof      
Anne Lucas Set og Sket 1 20
Anne Lucas Farvel til SKAT – goddag til den (næsten) arbejdsfrie tilværelse 2 21
Niels Andersen SRF på museum? 2 26
Linda Jensen Set og sket 2 30
Linda Jensen Set og sket 3 30
Linda Jensen Set og sket 4 13
Torben Appelon Diplomoverrækkelse i Århus 4 15
Annette Rieck Diplomoverrækkelse i København 4 16
Anne Lucas Dimission for Master i Skat og Mogens Elgaards Mindefonds pris 4 16
Linda Jensen Set og sket 5 26
Jørn Dysted Leo Holm 50 år 6 27
Rikke Bauer Set og sket 6 30
       
Formandshjørnet      
Leo Holm Spørg ikke hvad SRF kan gøre for dig … 1 2
Leo Holm Velkommen til skatteminister Peter Christensen – vennernes og tjenesternes ven! 2 2
Leo Holm Ikke ét ord om permanent grænsekontrol 3 2
Leo Holm Retssikkerhed i helikopterperspektiv … 4 2
Leo Holm Velkommen til SR”S”F Regeringen … og ikke mindst Thor Möger Pedersen 5 2
Leo Holm Styrk din markedsværdi – det gælder din fremtid! 6 2
       
Generalforsamling      
Anne Lucas Martin K. Jensen – Årets skatterevisor 3 15
Leo Holm Landsformandens beretning i overskrifter 3 16
       
Leder      
Anne Lucas Klar – parat – start! 1 28
Anne Lucas Hmmm! 2 32
Anne Lucas Those were the days, my friend 3 32
Anne Lucas Man skal høre meget, før ørerne falder af! 4 36
Anne Lucas Røg i køkkenet – eller køkkenet, der gik op i røg 5 28
Anne Lucas Fiktion og virkelighed 6 32
       
International skatteret      
Jesper Anker Hansen The avoidance of taxes is the only intellectual pursuit that still carries any reward” 3 7
Christen Amby CCCTB Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag på EU basis 3 25
       
Ligningsarbejdet      
Signe Wesenberg-Lund og Winnie Pålsson Nulstilling af A-skatter 2 4
Jesper Dyremose og Daniel Bergstein Beskatning af personalegoder 2 13
Jannie Høtoft Kontrol af private andele og private udgifter – en saga blot? 2 16
Anne Lucas Lidt statistik omkring virksomhedsordningen 2 19
Kim Wind Andersen Selskabers kursgevinster og tab på fordringer og gæld 3 4
Jens Perch Nielsen Ejendomsskattesagen – pop eller fakta? 2 22
Jesper Wang-Holm Store Selskabers indsats i relation til kapitalfonde mv. 3 13
Bettina Stricker og Ewa Andersen Arbejdsudleje contra entreprise 3 18
Gitte Kaasing Trolle Munk Kontrol af sociale ydelser/socialt bedrageri 4 4
Kim T. Thomsen ”Sorte huller” – en nat i Jomfru Ane Gade 4 5
Preben Buchholtz Selskabsfiduser og selskabskonstruktioner til skatte- og afgiftssvig – kun virkeligheden overgår fantasien … 5 5
Poul Buus Lassen og Maj-Britt Nielsen SKATs fokus på danske gennemstrømningsselskaber 5 10
Nete Weber Karakteristika og forskellige problemstillinger ved S.M.B.A’er – selskaber med begrænset ansvar 5 18
Karen Boll Den T-formede skattemedarbejder 5 21
Karen Boll Hvad influerer regelefterlevelsen? 6 4
Christen Amby Værdiansættelse af porteføljeaktier i selskaber 6 12
Randi Hjorth Værdiansættelse ved overdragelse med succession – mangler vi et styresignal? 6 17
Jens Paulsen Værdiansættelse i konkursboer 6 20
Torben Hvid Appelon DCF-model – SKAT’s værdiansættelsesvejledning 6 23
       
Moms      
Thomas Nygaard Momsklummen – Moms på byggegrunde og nye bygninger – et overblik 1 25
Thomas Nygaard Momsklummen – Nye regler på momsområdet 2 28
Thomas Nygaard Momsklummen – Fjernsalg – en tiltrængt skærpelse af praksis 3 6
Grethe Christensen Momsklummen Delvist momsfradrag – og delvist momsfradrag 4 36
Thomas Nygaard Momsklummen Momsfradrag for bespisning af personale og forretningsforbindelser 5 28
Thomas Nygaard Momsklummen – SKF-dommens konsekvenser 6 26
Peter Høffner Moms på fast ejendom – med mange løse ender    
       
Personer      
Jannie Høtoft En hyldest til Aage Michelsen 1 21
Anne Lucas og Annette Rieck Magnus Prisen 2010 1 23
Hanne Søgaard Hansen En ny formands tanker 4 10
Anne Lucas Fra ung næstformand i SF til den yngste skatteminister nogensinde 5 4
Anne Lucas ”I gør en forskel for fagligheden i SKAT” udtaler skatteminister Thor Möger Pedersen i SKATTEfagligt 6 10
       
Redaktionelt      
Hallveig Hansdottir Kort om billedkunstneren Hallveig Hansdottir 1 3
       
Skatteretten      
Niels Jørgen Kristensen Står det i loven …? 4 18
Marianne Gebauer Thorup Renteskattens hovedregel 4 20
Connie Dam Jensen Danske læger norske vikarer 4 2
Jesper Kiholm Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet 4 30
       
Skattekontrolprocessen      
Peter Seeberg Dansk Revisorforening 1 4
Flemming Ravnsbo Selvangivelsesomvalg 1 6
Preben Buchholtz Money Transfer Projektet 1 11
       
Steffen’s Klumme      
Steffen Normann Hansen Indsats før, nu og i fremtiden med fokus på kontrol som værktøj 1 18
Steffen Normann Hansen Aktuel status på inddrivelsesområdet 2 25
Steffen Normann Hansen Implementering af systemmoderniseringen 3 24
Steffen Normann Hansen Mere (selv-)hjælp til fronten 4 14
Steffen Normann Hansen SKAT øger dialogen med revisorerne 5 20
Steffen Normann Hansen Regelefterlevelsen er et fælles ansvar 6 9

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25