Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 1997.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes der blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men enkelte artikler kan tilsendes i kopi ved henvendelse til Jørn O. Dysted, jorn.dysted@skat.dk

Forfatter Titel Nummer Side
 
Foreningsstof
Andersen, Niels Det gastronomiske hjørne 1 25
Andersen, Niels Nyt fra redaktionen 1 21
dePlace Hansen, Steen Kredsmøde i kreds 3 1 11
Dysted, Jørn O. Internettet - kan det bruges seriøst ? 6 28
Elgaard, Mogens Nyt i bogreolen 4 30
Elgaard, Mogens Tak til den afgående redaktør 2 25
Jørgensen, Erik Datacentralen blev til CSC. 6 4
Jørgensen, Erik Hektisk aktivitet (DFH -Skatterevisoren on the Road) 1 8
Jørgensen, Erik Konfrontation 4 18
Lucas, Anne Hektisk aktivitet (DFH -Skatterevisoren on the Road) 1 8
Nielsen, Bent SRF-kalenderen 1998 er på vej 5 5
Oddershede, Lars Handlingsplanen '97 4 16
Oddershede, Lars Noter fra Hovedbestyrelsen 3 15
Rasmussen, Niels Rud En dag med skatten 6 6
Rasmussen, Niels Rud Fuld damp på selskabstømmersagerne 2 4
Rasmussen, Niels Rud Landsdelsmøder om international skatterevision 6 18
Rasmussen, Niels Rud Pouli Eriksen ny skattechef i Århus 1 24
Redaktionen, Har vi brug for SRF - og til hvad ? 5 8
von Tabouillot, Bodil Fuld damp på selskabstømmersagerne 2 4
Vous, Niels Filippinerne 2 24
Vous, Niels Sådan oplevede Niels Vous mødet 5 12
       
Formandssiden      
Elgaard, Mogens Den ny afskrivningslov - Forlaget Magnus A/S - SRF på internettet - m.m. 6 2
Elgaard, Mogens Skatterevisoruddannelsen 5 2
Elgaard, Mogens Skyder - Bestikkelse - Nyt regnskabsprincip - Skriftlig kommunikation 1 3
Elgaard, Mogens Udvidet hovedbestyrelsesmøde - Skatteudvalget - Ny afskrivningslov 3 3
Elgaard, Mogens Årsmøde - Aktivitetskalenderen - IT-konference - Kontaktudvalgsmøde - m.m. 4 3
Elgaard, Mogens Årsmøde - I skatterettens brændpunkt - m.m. 2 3
       
Internationale forhold      
Andersen, Niels Aktier i udenlandske selskaber 4 20
Andersen, Niels International kontrolsamarbejde 6 14
Graff, Palle Skattekontrol i en international verden. 6 12
von Tabouillot, Bodil Kontroloplysninger Udlandet - skattely 6 21
       
Leder      
Andersen, Niels Har vi det skattesystem vi fortjener ? 2 28
Andersen, Niels Satairsagen 1 32
Jørgensen, Erik Nye begreber - nye opgaver 5 32
Jørgensen, Erik Selskabsligning kommunal eller statslig opgave ? 6 36
Jørgensen, Erik Selvangivelsespligten - institution eller illusion ? 3 32
Jørgensen, Erik Sidste udkald for skatterevisoruddannelsen 4 32
       
Måltal      
Jeppesen, Stig Kontrolformer i ligningsarbejdet 3 10
Møller, Karsten Måltal og kvalitet i ligningen eller mangel på samme ? 3 9
       
Personer      
Elgaard, Mogens Goddag og farvel 3 15
Holm, Leo Dysted fylder 40 år 1 7
Plan og Styr Mindeord om inspektør Stig Jeppesen 4 21
       
Skatteproces      
Bjergbæk, Bent Sekretariatssamarbejde 1 22
Holm, Leo Prøvelsessystemet 4 22
Holm, Leo Reglerne om aktsindsigt og lidt om ombudsmanden 1 5
Madsen, T. Helmo Med lov skal land bygges 3 19
Munksgaard, Anne Krav til sagsbehandlingen 3 4
Redaktionen, Suspension af den ligningsmæssige forældelsesfrist 2 9
       
Skatterevision      
Amby, Christen Pas på kunstig underskudsfremførsel 3 8
Amby, Christen Skatterevision efter skattefri fission 3 16
Elgaard, Mogens Lærebogsværket Skatterevision bind I og II 2 15
Jeppesen, Bent O. Skattestraffesager i praksis 2 10
Juel, Finn Pizzariaer 5 4
Kiholm, Jesper Tværfaglig hovedopgave 6 8
Lysgaard, Per Kontrol af aktieafgift 5 6
Mathiasen, Kurt EDB-revision 2 2 18
Mathiasen, Kurt EDB-revision 1 12
Rasmussen, Niels Rud Ekstern regnskabsanalyse i forbindelse med skatterevision 5 14
       
Skatteret      
Jensen, John Beskatning af feriepenge ved udstationering og fraflytning til udlandet 4 28
Jensen, Søren Næsborg Udbytte fra udenlandske selskaber 6 19
Jørgensen, Erik Med lov skal land bygges. Betragtninger om skattetillægget 2 16
Landbo, Peter Ledelsens sæde 6 24
Røjkjær-Nielsen, Kurt "Gårdslagtning". "Garageværdi" 4 24
Sørensen, Inger Marie Sikret eller usikret gæld - kommentar 4 26
Vous, Niels Gårdslagtninger - igen 6 5
Aagesen, Ole Virksomhedsskatteloven anno 1997 1 16
       
Talerstolen      
Beltoft, Leif Genvundne afskrivninger 2 26
Obel, Jens Chr. Landsskatteretsafgørelsen set fra en ankenævnssekretærs synspunkt 3 26
Storch, Ole Udveksling af kontroloplysninger til Polen 2 26
Søndergaard, Torben Svar til T. Helmo Madsen 4 31
von Tabouillot, Bodil Anholdelsespligt stempelafgift 3 26
Vous, Niels Registrering af hovedaktionærer 3 26
       
Uddannelse      
Beltoft, Leif Årets nye skatterevisorer 6 29
Christiansen, Keld De studerende har ordet: Up-to-date 5 30
Hansen, Frank De studerende har ordet: Spydspidsuddannelsen 5 27
Heiby, Leif Årets nye skatterevisorer 6 29
Lucas, Anne Spydspids bevisoverrækkelse i København 6 32
Lucas, Anne Årets nye skatterevisorer 6 29
Redaktionen, Skatterevisoruddannelsens fremtid. Konferencen på Forvaltningshøjskolen 5 24
Riis, Ursula De studerende har ordet: Grunduddannelsen - SK 1. + 2. del 5 26
Riis, Ursula Nyt fra juniorudvalget 1 20
Sørensen, Christina MTA - fremtidens overbygningsuddannelse ? 5 29
       
Årsmødet      
Arhoff, Carsten Hvorfor skal det være så surt ? 4 6
Busch, Anette Aktuelle skattepolitiske situation 4 14
Elgaard, Mogens Generalforsamling 3 22
Elgaard, Mogens Niels Andersen. Årets skatterevisor 1997 3 20
Elgaard, Mogens Årsmødet 1997 2 14
Nielsen, Hanne Hvorfor skal det være så surt ? 4 6
Pedersen, Helle Aktuelle skattepolitiske situation 4 14
Pedersen, Jens T. Rådgivers(idens) betragtninger og vurderinger ? 4 12
Redaktionen, Hvad mener du om Årsmødet ? 4 13
Redaktionen, Presseklip om Årsmødet 4 11
Redaktionen, Årsmødet i glimt 4 4
Schmidt, Anne-Maris Hvordan tackler vi kursgevinstloven ? 4 8
Søndergård, Torben Ole Bjørn vil ha' kvalitet 4 5
Winther, Joan Læhegn eller vindmøller ... 4 7
       

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25