Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 1998.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes der blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men enkelte artikler kan tilsendes i kopi ved henvendelse til Jørn O. Dysted, jorn.dysted@skat.dk

Forfatter Titel Nummer Side
       
Administration      
Have, Anette Decentral SOUL 5 34
Vingborg, Vagn KOM-IT, et vigtigt sagsstyringsredskab 5 31
Lucas, Anne Tæt på selskabsrevisionsafdelingen 6 28
       
 
Foreningsstof      
Larsen, Grethe og Svendsen, Helle Landsdelsmøde i Bellacenteret 6 8
Poulsen, Kim og Rasmussen, Niels Rud Skatterevisoren 1998 1 32
Vous, Niels Gå-hjem møde 2 8
Vous, Niels I julelampens skær 6 7
       
Formandssiden      
Elgaard, Mogens Selskabsligningens placering, medlemskalenderen mm. 1 2
Elgaard, Mogens Årsmødet '98, FDS delegeretmøde, Fyraftensmøde på Fyn 2 3
Elgaard, Mogens Årsmødet; 1998 3 3
Elgaard, Mogens Set og sket, MAGNUS prisen mv 5 2
Elgaard, Mogens Medlemsblad, kalender, vedtægter og selskabsligning 6 3
       
Internationale forhold      
Andersen, Niels Ny lovgivning med internationale perspektiver 2 12
       
IT - Internet mv.      
Dysted, Jørn O. Internettet - det kan bruges seriøst 2 4
Dysted, Jørn O. Internettet - det kan bruges seriøst, også ved årsmøder 3 15
Dysted, Jørn O. År 2000 problemet for skatterevisorer 5 24
Mathiasen, Kurt Revisor og den elektroniske fremtid 5 22
Pedersen, Jørgen Elektronisk selvangivelse 5 20
       
Jura      
Holm, Leo Aftaler, hvornår skal de være skriftlige for at være gyldige 1 10
       
Kontrol/-aktioner      
Andersen, Niels Kontrolaktioner 4 22
Wichmann, Aage m.fl. Kontrolaktion mod kiosker 3 8
       
Leder      
Jørgensen, Erik Professionalisme og personalepleje efterlyses 1 36
Jørgensen, Erik Velkommen tilbage i ministerstolen 2 28
Jørgensen, Erik Pinseskatten 3 36
Jørgensen, Erik Harmonisering af straffen 4 24
Jørgensen, Erik Det lovløse skattevæsen 5 36
Jørgensen, Erik Bogføringsloven, et vigtigt redskab i skattekontrollen 6 32
       
Måltal/dokumentation-
/kontrolformer
     
Beltoft, Leif Kontrolgrader 1 24
Holm, Leo Samtidighedsskat contra kontrolopgaven og måltalssystemet 2 19
Nielsen, Bent Kontrolformer, hvorledes definerer vi de forskellige 1 15
Vous, Niels Dokumentation af det udførte arbejde 1 21
Withen, Per Ligningskontrolindsatsen, dokumentation for 1 13
       
Revisionsprocessen      
Nielsen, John Kvalitetsstandarder i revisionsprocessen 2 10
Schmeling, Gerda Konference og revisorer i EOS 6 30
       
Skatterevision      
Agger-Nielsen, Steen Herrens veje er uransagelige 4 12
Amby, Christen Selskaber, hvilke bør lignes centralt 1 4
Dysted, Jørn O. Hvad er CAIAA, og kan det bruges 5 28
Elgaard, Mogens Status på L 134 (statens overtagelse af selskabsligningen) 2 7
Holm, Leo Kommunernes kontrolbeføjelser 2 20
Holm, Leo Kommuneshoppere, til kamp mod 2 16
Holm, Leo Videregivelse af oplysninger 2 16
Holm, Leo Socialbedrageri 5 10
Hvalsø, Kim Edb værktøjer til skatteområdet 5 27
Jensen, Sv. Allan Igangværende arbejder, revision af 4 16
Lassen, Henning Anvendelse af EDB som led i revisionen 5 14
Nellemann, Jette Samarbejde mellem kommuner 4 10
Nørgaard, Claus Økonomiske aftaler, væsentlige 3 7
Rasmussen, Niels Rud Kapitalforklaring og privatforbrugsopgørelse 1 26
Rasmussen, Niels Rud Tilbagemeldinger og spontan krydsrevision 4 14
Rasmussen, Niels Rud Privatforbrug udsat for regneark 5 18
Rasmussen, Niels Rud Negativ kassebeholdning og regneark 5 32
Schmeling, Gerda Kapitalforklaring - endnu engang 2 24
       
Skatteret      
Balsløv, Hanne H. Fonde og fondsbeskatning 6 23
Jørgensen, Erik Skattemoral/helhedsorienteret sagsbehandling - Hvor gør det mest ondt når danskerne har ondt 2 13
Larsen, Ernst Grænsegængere - før og nu 6 14
Nielsen, Bent Danskernes skattemoral 2 14
Poulsen, Kim Ligningslovens § 15 stk. 7 5 5
Røjkjær-Nielsen, Kurt Afskrivningsgrundlag - landbrugets driftsbygninger 2 25
Røjkjær-Nielsen, Kurt Gårdslagtning med meget mere 1 6
Sørensen, Birthe Frivillig sambeskatning med udenlandske selskaber 6 16
Vous, Niels Underskudsregisteret 4 8
Olsen, Flemming Skattepligt for personer 6 10
Olsen, Gitte B. Skattepligtssag vedr. fysisk person 6 12
       
Talerstolen      
Poulsen, Kim Statens overtagelse af selskabsligningen 2 26
Poulsen, Kim Tilbageblik på årsmødet 3 28
Poulsen, Kim Ligningslovens § 15 stk 7 5 5
       
Uddannelse      
Holm, Leo Nye fuldmægtige i Told & Skat 6 6
Lucas, Anne Verdens første MTA'ere 3 4
Uddannelsesudvalget Handlingsplan 1998/99 4 6
Lucas, Anne 22 nye spydspidser 5 6
Redaktionelt Årets nye skatterevisorer 6 5
       
Årsmøde      
Bach Hansen, Jørn Fra en amatørforedragsreferents dagbog 3 17
Bach Hansen, Jørn Told•Skat's kontrolstrategi 3 18
Beltoft, Leif Pressen og årsmødet 3 12
Brønner, Inger Sort økonomi 3 27
Darling, Bo Den nye ligningsplan mv. 3 19
Friis Nicolaisen, Kim Gør arbejdet med skatten til en leg 3 26
Larsen, Grethe m.fl. Aktuel skat 3 24
Nielsen, Bent Tema - Årsmødet 1998 3 10
Redaktionel Formandens beretning krydret med billeder fra årsmødet 3 29
Redaktionel Årets skatterevisor 3 14
Skjold Kirkeby, Lise Kommunernes rolle og strategi i skattekontrollen 3 22
Vous, Niels Nok et årsmøde 3 11
       

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25