Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til artikelregister årgang 1999.

Foreningen udgiver et medlemsblad, Skatterevisoren, som både indeholder stof der er bestemt til medlemmerne og stof af mere almen interesse. I bladet findes blandt andet artikler om skat, ligning og revision.

Bladet udsendes kun til medlemmerne, men enkelte artikler kan tilsendes i kopi ved henvendelse til Jørn O. Dysted, jorn.dysted@skat.dk

Forfatter Titel Nummer Side
       
edb      
Dysted, Jørn O. Internettet, det kan stadig bruges seriøst 1 28
Bjørnestad, Lise-Lotte cd-skatteforvaltning, virksomhedsoplysninger på tværs af kommunegrænserne 3 7
       
Erhvervslovgivning      
Redaktionen Kravene til bogføring og regnskaber - TEMA 6 10
Steffensen, Henrik Den nye bogføringslov 6 12
Langsted, Lars Bo En straffebestemmelse er gået for vidt - om bogføringsloven 6 18
       
Foreningsstof      
Andersen, Niels og
Oddershede, Lars
Skatterevisorforeningens tilstand 1 3
Birksø, Preben Et tilbageblik - en skattemedarbejders forhold for 30 år siden 2 6
Jørgensen, Erik Tillykke til SRF, 30 år den 14. juni 1999 2 4
Kruckow, Peter Skatterevisor i Malawi 6 26
Lucas, Anne Annes hits 1 5
Lucas, Anne Annes hits 2 26
Lucas, Anne Annes hits 3 21
Lucas, Anne Annes hits 5 11
Lucas, Anne Annes hits 6 30
Redaktionen Glimt fra Niels Andersens fødselsdagsreception 2 3
Redaktionen Skatterevisorens flotte forsider 2 28
Redaktionen Glædelig jul og godt nytår 6 4
Tabouillot, Bodil v. Set og Sket 1 25
Tabouillot, Bodil v. Det er 30 år siden, foreningens 30 års dag 2 4
Tabouillot, Bodil v. Set og Sket 2 24
Tabouillot, Bodil v. Set og Sket 3 30
Tabouillot, Bodil v. Set og Sket 4 34
Tabouillot, Bodil v. Set og Sket 5 5
Tabouillot, Bodil v. Set og Sket 6 9
Vous, Niels Brev til Mogens, indtryk fra redaktionens årsmøde 1 26
Vous, Niels Kredsmøde på Fyn 2 27
       
Formandssiden      
Elgaard, Mogens Siden sidst, nyt fra hovedbestyrelsen 2 2
Elgaard, Mogens På den anden side 3 2
Elgaard, Mogens På den anden side 4 2
Elgaard, Mogens På den anden side 5 2
Elgaard, Mogens På den anden side 6 2
       
Leder      
Jørgensen, Erik Straksafskrivning - der gik politik i afskrivningsloven 1 36
Jørgensen, Erik Koordinering og initiativ efterlyses 2 32
Jørgensen, Erik Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet mod det offentlige 3 32
Jørgensen, Erik Kampen om skatterevisorerne 4 36
Jørgensen, Erik Åbningstalen - skat og økonomisk kriminalitet 5 32
Jørgensen, Erik Hvidvask og tavshedspligt contra habilitet 6 32
       
Ligningsarbejdet      
Bjørn, Ole og Kjær, Ole Ligningsplanen - udvikling de senere år 5 8
Elgaard, Mogens Er der noget galt i Danmark? - debatten om måltalssystemet 5 12
Holm, Leo God ligningsskik og/eller måltal? 5 14
Juul, Finn Styrelsens "Tour de SKAM" 2 25
Juul, Finn Vejledninger, elektroniske vejledninger om selskabsligning 6 24
Jørgensen, Erik Måltallene 4 32
Oddershede, Lars Tilsynet med den lokale ligning 1 12
Redaktionen Måltal og kvalitet, special TEMA 5 6
       
Personer      
Elgaard, Mogens m.fl. Magnus Prisen 1999 5 3
Larsen, Ernst 50 års jubilæum, Sven-Oluf Ipsen 4 3
Lucas, Anne Interwiev med Mogens Elgaard 3 24
Redaktionen Niels Andersen fylder 50 år 1 2
Vous, Niels En fødselsdagshilsen med tilbageblik, Ole Stavad 50 år 3 2
       
Skatteproces      
Bach, Jens Oplevelser omkring skatteankenævn 2 16
Christiansen, Tommy V. Retssikkerhed på skatteområdet 2 20
Jørgensen, Erik Rekurssystemet inden for skatteområdet, TEMA 2 11
Lund, Gorm Om forbedringer og forringelser af retssikerheden 1 22
Nielsen, Bent Interview med Landsskatterettens præsident 2 14
Nielsen, Bent Interview med Flemming Kjærside, medlem af skatteankenævnet 2 17
Petersen, Bjarne Skatteankenævnene, nu og i fremtiden 2 12
Poulsen, Kim Skatteankenævnssager og fælles sekretariatsbistand 2 18
Røjkjær-Nielsen, Kurt En sag i landsretten 1 21
       
Skatteret      
Dysted, Jørn O. Ny mindstekravsbekendtgørelse 6 20
Jørgensen, Erik I redaktørens søgelys, skatteminister Ole Stavad 1 8
Oddershede, Lars Bilen og Skatten 1999 - en boganmeldelse 6 17
Røjkjær-Nielsen, Kurt Gårdslagtning for hvilken gang? 1 30
Røjkjær-Nielsen, Kurt Bevidst erhvervstilskud? 2 30
Røjkjær-Nielsen, Kurt Uhyggen breder sig 5 28
Thomsen, Lindy Landbrug - beholdninger, indfortolkning af primobeholdning 6 21
Vous, Niels En filosofi over fremtiden 1 6
       
Skatterevision      
Amby, Christen Skattekontrol af finansielle instrumenter - TEMA skatterevision 5 17
Andersen, Kenneth Edb-revision, et værktøj i skatterevisionsprocessen! - eller? 5 20
Andersen, Niels Selskabsbeskatning, en boganmeldelse 5 21
Nellemann, Jette Ukuransnedskrivning på varelagre 5 24
Nielsen, Bent God skatterevisionsskik 5 27
Søgaard, Henrik Revisionsværktøjer - kan også bruges ved lønmodtagere 3 26
Sørensen, Jette Tipsgevinster, kan bruges til meget!!! 3 22
Vous, Niels Et tyrkisk bryllup - og de deraf følgende skattemæssige konsekvenser 5 22
       
Straf i skattesager      
Hansen, Flemming Ansvar og straf i skattesager 1 16
Holm, Leo Skattestraffesager og samarbejde med politiet 1 18
Kragelund, Preben Det er legitimt at snyde 1 14
Redaktionen Præsentation af temasiderne 1 13
Vornøe, Flemming Pressemeddelelse om skattesvig i Ballerup 1 15
       
Talerstolen      
Poulsen, Kim Nu er bægeret fyldt - kært barn 3 28
Poulsen, Kim Øget samspil med kommunernes praktikere. Det rene vanvid 4 30
       
Uddannelse      
Lucas, Anne og
Røjkjær-Nielsen, Kurt
Nye skatterevisorer i Århus og København 5 6
Nielsen, Mogens Winther Uddannelsesudvalgets handlingsplan 4 6
Røjkjær-Nielsen, Kurt og
Tabouillot, Bodil v.
Nye dimittender i København og Århus 2 22
Nørgaard, Claus Omlægninger i skatterevisoruddannelsen 6 3
       
Økonomisk kriminalitet      
Andersen, Stig Nye forslag til en øget indsats mod økonomisk kriminalitet 3 18
Holm, Leo På besøg hos bagmandspolitiet 3 10
Madsen, Jens Hvidvask af penge 3 16
Oddershede, Lars Helhedsorienteret sagsbehandling 4 4
Poulsen, Kim Økonomisk kriminalitet, TEMA 3 9
Storgaard, Michael Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rolle i økonomisk kriminalitet 3 14
       
Årsmødet      
Beltoft, Leif It's good to see you, Årsmødet 1999 4 8
Juul, Finn Et tilbageblik på kildeskatten 4 23
Jørgensen, Erik Årsmødet den 14. og 15. juni 1999 3 5
Jensen, John, Bech, Tina, og
Oxenbøl, Carsten
Retssikkerhed på skatteområdet, efter 30 år med kildeskatten 4 11
Jensen, John Ole Bjørn, indlæg på årsmødet 4 14
Kristensen, Tonny, m.fl. Debatten der forsvandt 4 26
Lucas, Anne Generalforsamling 4 18
Nielsen, Bent Årets Skatterevisor 4 16
Pfeiffer, John og
Ebsen, Kirsten
Morgenkradseren 4 22
Tabouillot, Bodil v. Fra receptionen på SRF's årsmøde 4 9
Vous, Niels Årsmødets piger 4 25

SKATTEREVISOREN 1997 nr. 1, siderne 26 - 30, indeholder register for årgangene 1993 - 1996

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25