Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til hent-ned siden

På denne side bringes programmer, regneark, rapporter og lignende, som flere kan have glæde af i det daglige arbejde.

Programmerne kan frit hentes ned på din egen computer og anvendes, hvis du har adgang til de programmer der skal bruges.

For programmer mv. der down-loades fra siden påtager hverken foreningen eller forfatteren sig noget ansvar. Programmer mv. der hentes fra siden er alene et forhold mellem forfatteren og modtageren. Således forbliver også copyright hos forfatteren.Titel: Kursværdi af annuitets-, knæk- og serielånsfordringer

Jørn O. Dysted, Næstved stiller regneark i Excel og Quattro Pro til rådighed. Regnearkene kan udskrive lister over kursværdien af fordringer ved forskellige løbetider og forskellige effektive renter.

Regnearkene omfatter efterbetalte ydelser og tager højde for rentes-rente effekten ved både 2 og 4 årlige terminer.

I regnearkene kan du læse kursen i pct. udfor en given restløbetid og en given effektiv rente p.a. Du kan selv ændre startpunktet for den effektive rente, startpunktet for løbetiden og den pålydende rente. Du kan også bruge arket til 0-forrentede fordringer. TPA betyder terminer pro anno.

Ved knæklån beregnes nutidsværdien ved at gange den enkelte ydelse med faktoren, der findes udfor hver termin. Summen af de således beregnede nutidsværdier udgør nutidsværdien (kursværdien) af fordringen.

Med den mere frie fastsættelse af kontantkurser ved avanceopgørelser og afskrivninger er der et større behov for værktøj der kan håndtere beregningerne nøjagtigt og præcist. Der er også et behov for en mere værktøjspræget beskrivelse af området.

Jurist og Økonomforbundet har for nylig udgivet en bog der behandler emnerne. Bogen er skrevet af Ove Hedegaard og den hedder Grundlæggende investeringsteori. Med bogen følger et PC-program på CD til beregning af kurser og effektive renter.

Hvis du vil hente regnearket, kan du klikke på ikonerne herunder. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: (skatterevisoren@jubiimail.dk)

Download fil Annuitetsfordringer (Excel) (pr. 02.04.1999 - 40KB)

Download fil Serielånsfordringer (Excel) (pr. 02.04.1999 - 193KB)

Download fil Knæklånsfordringer (Excel) (pr. 02.04.1999 - 36KB)

Download fil Annuitetsfordringer (Quattro Pro) (pr. 02.04.1999 - 52KB)

Download fil Serielånsfordringer (Quattro Pro) (pr. 02.04.1999 - 213KB)

Download fil Knæklånsfordringer (Quattro Pro) (pr. 02.04.1999 - 48KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Nutidsværdier af fremtidige ydelser

Per Nielsen, Kolding stiller et regneark i Excel 7 til rådighed. Regnearket kan bruges til at beregne nutidsværdier af fremtidige ydelser. Hvis du vil hente regnearket, kan du klikke på ikonen herunder. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: pdni@kolding.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 13.07.1999 - 47KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Privatforbrugsberegning

Per Nielsen, Kolding stiller et regneark i Excel 7 til rådighed. Regnearket kan bruges til at beregne privatforbrug med. Regnearket er forbedret med en bedre udskriftsfacilitet.

Hvis du vil hente regnearket, kan du klikke på ikonen herunder.

Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: pdni@kolding.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 10.03.2003 - 47KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Beregning af goodwill

Per Nielsen, Kolding stiller et regneark i Excel 7 til rådighed. Regnearket kan bruges til at beregne Goodwill. Hvis du vil hente regnearket, kan du klikke på ikonen herunder. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: pdni@kolding.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 24.05.1999 - 20KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Kassebog

Per Nielsen, Kolding stiller et regneark i Excel 7 til rådighed. Regnearket kan bruges til at opstille en kassebog med. Hvis du vil hente regnearket, kan du klikke på ikonen herunder. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: pdni@kolding.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 09.08.1999 - 597KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Sommerhusudlejning (procentreglerne)

Per Nielsen, Kolding stiller et regneark i Excel 7 til rådighed. Regnearket kan bruges til at beregne overskud på sommerhuse der udlejes en del af året når procentreglerne anvendes. Hvis du vil hente regnearket, kan du klikke på ikonen herunder. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: pdni@kolding.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 24.05.1999 - 47KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Studielån (beregning af renteudgifter)

Per Nielsen, Kolding stiller et regneark i Excel 7 til rådighed. Regnearket kan bruges til at beregne renteudgifter på studielån. Hvis du vil hente regnearket, kan du klikke på ikonen herunder. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: pdni@kolding.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 24.05.1999 - 29KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Virksomhedsskatteordningen, overskudsdisponering

Programmet kan anvendes til overskudsdisponering i virksomhedsskatteordningen, simulering mm.

Download fil Hent regnearket (version pr. 28.03.2000 - 54 KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Aktieavance

Programmet kan anvendes til beregning af aktieavancer og er aktuelt i forbindelse med aktie-aktionen. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: per.bredgaard@raadhus.silkeborg.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 20.03.2001 - 89 KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Omregning til kontantværdi

Per Nielsen, Kolding stiller et regneark i Excel 7 til rådighed. Regnearket kan bruges til at omregne nominelle handelssummer på ejendomme til kontantværdier. Hvis du vil hente regnearket, kan du klikke på ikonen herunder. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: pdni@kolding.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 04.12.1999 - 30KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Salg og køb af K/S-anparter

Per Nielsen, Kolding stiller et regneark i Excel 7 til rådighed. Regnearket kan bruges til at beregne salgssummer og avance ved salg af kommanditistanparter. Regnearket kan også bruges til at beregne anskaffelsessummer på kommanditistanparter. Hvis du vil hente regnearket, kan du klikke på ikonen herunder. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: pdni@kolding.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 07.03.2000 - 27KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Genvundne afskrivninger og ejendomsavance

Ole Aagesen stiller et regneark til rådighed i Excel og QuattroPro. Regnearket knytter sig til landsdelsmødet i januar/februar 2000 om emnet og indeholder en løsning på opgave 3 i kompendiet. Er der forslag til ændringer og forbedringer må disse meget gerne fremsendes til Ole på adressen: oa@dfhnet.dk

Download fil Hent regnearket i Excel format (version pr. 24.01.2000 - 43KB)

Download fil Hent regnearket i QP-format (version pr. 24.01.2000 - 32KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Virksomhedsskatteordningen 1997, 1998, 1999 og 2000 + eks.

Mikael Petersen, Brøndby skatteforvaltning stiller et regneark til håndtering af dagligdagens problemer vedr. virksomhedsordningen til rådighed. Regnearkene er ledsaget af en vejledning som du også kan hente.

Regnearkene blev omtalt under Niels-Jørgen Kristensens foredrag i efteråret 1999.

Du er velkommen til at kontakte Mikael Petersen, Skattecenter Høje Taastrup, med forslag til ændringer/forbedringer på adressen Mikael.Petersen@Skat.dk

Download fil Hent regnearket for 1997 (version pr. 22.02.2000 - 42 KB)

Download fil Hent regnearket for 1998 (version pr. 22.02.2000 - 42 KB)

Download fil Hent regnearket for 1999 (version pr. 02.08.2000 - 42 KB)

Download fil Hent regnearket for 2000 (version pr. 30.05.2001 - 87 KB)

Download fil Hent regnearket for 2001 (version pr. 02.07.2002 - 79 KB)

Download fil Hent regnearket for 2002 (version pr. 24.06.2003 - 84 KB)

Download fil Hent regnearket for 2003 (version pr. 27.05.2004 - 84 KB)

Download fil Hent regnearket for 2004 (version pr. 05.07.2005 - 84 KB)

Download fil Hent regnearket for 2005 (version pr. 17.01.2007 - 128 KB)

Download fil Hent vejledning i Word-format (version pr. 22.02.2000 - 26 KB)

Download fil Hent noter til regnearket for 2000 i Word-format (version pr. 30.05.2001 - 14 KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Ejendomsavance

Regnearket kan anvendes til beregning af ejendomsavancer. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: per.bredgaard@raadhus.silkeborg.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 15.10.2001 - 77 KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Good-will, beregning af kapitaliseringsfaktorer.

William Bak, Vejen kommune stiller et regneark til rådighed. Regnearket kan beregne kapitaliseringsfaktoren der skal anvendes til at beregne good-will efter reglerne i TSS-cirkl. 2000,10. Indtast rente og levetid, så beregnes kapitaliseringsfaktoren. Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: cfwb@vejen.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 04.04.2000 - 21KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Good-will, beregning efter de nye regler.

Liam Golden, Vojens kommune stiller et regneark til rådighed. Regnearket kan beregne goodwill i ht. reglerne i T&S-cirkulære 2000,10. Regnearket er udarbejdet i Excel 97 og er uden makroer. Kommentarer og henvendelser til forfatteren på adressen: sklgo@vojens.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 07.06.2000 - 28KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Skemaer til opgørelse af ejendomsavance (Ole Aagesen)

Ole Aagesen stiller et dokument til rådighed til opgørelse af ejendomsavance. Dokumentet knytter sig til kredsmøderne om aktuel skat afhold i efteråret 2000. Dokumentet findes både i Word og WP-format.

Er der forslag til ændringer og forbedringer må disse meget gerne fremsendes til Ole på adressen: oa@dfhnet.dk

Download fil Hent dokumentet i Word format (version pr. 23.10.2006 - 340KB)

Hop til toppen af siden


Titel: tilbagediskontering af løbende ydelser.

Jørn Dysted Næstved stiller et regneark til rådighed. Regnearket kan bruges til at tilbagediskontere (finde nutidsværdien) løbende ydelser (skatterevisoren@jubiimail.dk)

Download fil Hent regnearket i QP8-format (version pr. 27.09.2000 - 15KB)

Download fil Hent regnearket i Excel-format (version pr. 27.09.2000 - 33KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Bilagsrevision

Per Nielsen, Kolding stiller et regneark i Excel 7 til rådighed. Regnearket indeholder ark til afstemning af kasse, bank og giro. Afstemningsarkene er anvendt i forbindelse med en pizza-aktion.

Arket "Nummerkontrol" er en elektronisk version af det traditionelle nummerark.

Arket "Nummerkontrol i EXCEL" er en vejledning i kontrol af om en talrække er ubrudt.

Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: pdni@kolding.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 21.11.2000 - 151KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Beregningsskema til privatforbrug

Steen Ellebæk stiller et regneark til rådighed for beregning af privatforbrug. Arket knytter sig til kredsmødet om dette emne.

Download fil Hent regnearket (version pr. 07.10.2001 - 21KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Beregningsskema til Ligningslovens § 14 G

Allan Troelsen fra Nykøbing Fl. Kommune stiller et regneark til rådighed. Regnearket bruges til at administrere beløb der skal indbetales til Grundejernes Investeringsfond i henhold til boligreguleringsloven. Samtidig udfyldes det skema der skal være vedlagt selvangivelsen.

Er der forslag til ændringer kan disse fremsendes til forfatteren på adressen: at@nyk-f-kom.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 30.10.2001 - 43KB)

Hop til toppen af siden


Titel: CHR-beregning

Peter Hansen, Skærbæk Kommune stiller et regneark til rådighed for beregning af CHR-værdier. Regnearket indeholder vejledning og der er en vejledning i et selvstændigt dokument.

For at regnearket skal virke er det nødvendigt, at sikkerheden er "lav". Sikkerheden indstilles således: Vælg "makro" under menuer "funktioner" vælg "sikkerhed" marker "lav".

Er der spørgsmål, så kontakt gerne Peter Hansen Skærbæk kommune, tlf. 73 95 95 43, e-mail: ph@6780.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 02.12.2002 - 291KB)

Download fil Hent vejledningen (version pr. 02.12.2002 - 439KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Pristalsregulering ejendomsavance

Lis Knudsen stiller et regneark med pristalregulering til ejendomsavancen til rådighed.

Der mangler dog pristal fra 1966 - 1975, så hvis der er nogen der sidder inde med dem vil Lis Knudsen gerne have dem, så de kan komme ind i regnearket.

Grunden til at der kun skal ske pristalsregulering fra og med 1966 er ejeren kunne vælge mellem faktiske købesum reduceret med den del, der evt. er berigtiget ved overtagelse af den afgiftspligtige grundstigningsskyld, jfr. cirkulære af 13.12 1965 eller 13. almindelige vurdering, For ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt, kan den regulerede anskaffelsessum i stedet opgøres med udgangspunkt i afløsningsummen for jordrente med et tillæg af bygningsværdien. Beregning sker efter bek. 588 af 21.11.1975

Med venlig hilsen

Lis Knudsen
Lyngby-Taarbæk kommune
lkn@ltk.dk

Download fil Hent regnearket (version pr. 10.03.2003 - 18KB)

Hop til toppen af siden


Titel: Skatteafstemning

Lars Johansen ToldSkat - Selskabsrevisionen stiller et regneark til rådighed under titlen skatteafstemning i praksis. Arket knytter sig til hans artikel i Skatterevisoren 2,2003, side 19. Til regnearket er der udarbejdet en vejledning.

Regnearket ligger i Excel-format og vejledningen i Word-format.

Download fil Hent regnearket (version pr. 22.04.2003 - 31KB)

Download fil Hent vejledningen (version pr. 22.04.2003 - 34KB)


Titel: Beskatning ved afståelse

Ole Aagesen stiller et beregningsskema til rådighed, der kan anvendes ved opgørelse af beskatning ved afståelse af erhvervsmæssigt benyttede ejendomme - kursgevinst/-tab ved ekstraordinær frigørelse for gæld, genvundne bygningsafskrivninger og ejendomsavancer.

Skemaet ligger i Word-format.

Download fil Hent beregningsskemaet (version pr.09/2006 - 328 KB)


SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25