Velkommen til oversigten over udvalg i foreningen

SRFs ansvarlige for det faglige arbejde

SRFs arbejde med faglige emner udføres af udvalg der er ansvarlige for de enkelte områder i ht. vedtægternes § 11. Foreningens udvalg løser opgaver inden for alle væsentlige skattefaglige områder såsom skat, moms- og afgifter, told og inddrivelse. Udvalgenes formænd kan deltage i bestyrelsens møder som observatører med tale-, indstillings- og forslagsret. Bestyrelsen har, efter generalforsamlingen, det endelige ansvar for foreningens ledelse. Ansvarsområderne er fordelt således:

Bestyrelse

Studieudvalget

Fagligt udvalg
(SRF Dagskurser, Free2Learn, Faglig Dag, Skatteakademiet og SKATTEfagligt)

Markedsføringsudvalget

Udvalget for Kontakt med partnere
(FSR, Karnov, Magnus og Københavns Universitet)

Skatteudvalget

Udvalget for Mogens Elgards Mindefond

  • Ingen medlemmer i øjeblikket

Redaktionen af SKATTEfaglig og Facebook

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25