Velkommen til oversigten over udvalg i foreningen

SRFs ansvarlige for det faglige arbejde

SRFs arbejde med faglige emner udføres af udvalg der er ansvarlige for de enkelte områder i ht. vedtægternes § 11. Foreningens udvalg løser opgaver inden for alle væsentlige skattefaglige områder såsom skat, moms- og afgifter, told og inddrivelse. Udvalgenes formænd kan deltage i bestyrelsens møder som observatører med tale-, indstillings- og forslagsret. Bestyrelsen har, efter generalforsamlingen, det endelige ansvar for foreningens ledelse. Ansvarsområderne er fordelt således:

Bestyrelse

Studieudvalget

Fagligt udvalg
(SRF Dagskurser, Free2Learn, Faglig Dag, Skatteakademiet og SKATTEfagligt)

Markedsføringsudvalget

Udvalget for Kontakt med partnere
(FSR, Karnov, Magnus og Københavns Universitet)

Skatteudvalget

Udvalget for Mogens Elgards Mindefond

Redaktionen af SKATTEfaglig og Facebook

Lokalredaktører

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25