Velkommen på kursus i Skatterevisorforeningen

Skatterevisorforeningen byder hvert år velkommen til deltagere på faglige kurser til konkurrencedygtige priser. Nedenfor kan du se hvilke kurser der i øjeblikket er udbudt.

Tilmelding foregår således:

  1. Fremsend en mail til kassereren på adressen jorn.dysted@sktst.dk, helst ved at besvare den mail du fik indbydelsen med.
  2. Skriv i mailen hvilket kursus Du/I vil tilmeldes.
  3. Udfyld det skema der er i indbydelsesmailen og angiv alle deltageres navne, emailadresser, arbejdssted og medlemsnumre. For ansatte i SKAT bedes medarbejdernummer tillige anført.
  4. For ansatte i SKAT anføres også PSP-nummer og EAN-nummer af hensyn til faktureringen.
  5. Når fristen for tilmelding er passeret sender vi faktura via mail eller e-faktura. Vi sender kursusbekræftelse til den person der har sendt tilmeldingen, når tilmeldingsfristen er passeret.
  6. Indhold og andre detaljer fremgår af den indbydelse til kursus, der er udsendt til medlemmerne.
  7. Kursusmateriale udsendes elektronisk til de deltagere der er tilmeldt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kassereren på nævnte mail.

Kursus
 
   
Vilkår og betingelser for deltagelse i Skatterevisorforeningens kurser
   
Generelle vilkår
Skatterevisorforeningen forbeholder sig ret til at aflyse kurser ved for få tilmeldte eller af andre grunde. Tilmeldingen er bindende. Enhver optagelse under mødet, af såvel lyd som billede, kræver Bestyrelsens udtrykkelige og skriftlige tilladelse.

Prisen inkluderer fortæring. Der kan udleveres kursusbevis, der dokumenterer deltagelse i kurset, ved henvendelse til kursuslederen under kurset. Underviserens plancher udsendes som regel inden kurset.

Kurserne udbydes på de vilkår der fremgår af indbydelsen for det enkelte kursus.

Specielle vilkår for dagskurser
Tilmeldingen bekræftes normalt efter tilmeldingsfristens udløb. Der kan ikke forventes refusion ved forfald, der meldes efter tilmeldingsfristens udløb. Skatterevisorforeningen forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte i tilfælde af overtegning, ligesom ordinære medlemmer går forud for andre tilmeldte.

Kurserne afvikles sædvanligt efter dette program:
08.45-09.00 ankomst/kaffe
09.00-12.00 mødestart og foredrag
12.00-13.00 frokost
13.00-16.00 foredrag og afslutning.

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25