Velkommen til juniorsiden

At være juniormedlem

Som studerende har du mulighed for at blive juniormedlem af SRF Skattefaglig Forening.

Hvad koster det?

Som juniormedlem får du 50% rabat på kontingentet i forhold til ordinære medlemmer, hvilket vil sige at dit kontingent er 225 kr. om året. Desuden skal du ved indmeldelse betale et engangsindskud på 100 kr.

Indmeldelse hvordan?

Indmeldelse foregår her på hjemmesiden. Find "meld dig ind" under servicesiden og følg anvisningen på skærmen.

Du bedes samtidig indbetale indskud og eventuelt kontingent til foreningen.

Husk at oplyse navn og tjenestested ved indbetalingen.

Hvad får du ud af et juniormedlemskab i SRF?

  • Mulighed for at bruge SRFs tilbud til dig via facebook.
  • Fortrinsret på SRFs dagsmøder samt landsmødet i forhold til ikke medlemmer. På møderne tages der aktuelle emner op, og specifikke problemstillinger gennemgås.
  • Bladet SKATTEfagligt med interessante artikler, der med garanti kan bruges i skolen. Bladet udkommer 6 gange årligt.
  • www.srf.dk - her kan du finde værktøjer og programmer under "hent-ned siden" og blive inspireret af afhandlinger fra MTA/MTL, samt Den skattefaglige Diplomuddannelse, under "serviceside", hvis du skal i gang med at skrive afgangsprojekt eller hovedopgave.

Kontakt os!

Du er altid velkommen til at maile eller ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne.

På gensyn

Vi glæder os til at se dig som juniormedlem!

SRF Skattefaglig forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25