Velkommen til Seniorsiden

Vidste du at...

Du som tidligere medlem i SRF kan fortsætte dit medlemskab, når du går på pension?

Medlemskabet giver dig mange fordele:

  • Du får SRFs blad SKATTEfagligt
  • Du får adgang til SRFs landsmøder, hvis du ønsker det
  • Du får mulighed for deltagelse i foreningens aktiviteter, hvis du ønsker det
  • Du får mulighed for at bruge de af foreningens medlemstilbud, der er åbne for seniorer

Billigt kontingent

Som seniormedlem får du 50% rabat på kontingentet i forhold til ordinære medlemmer, hvilket i øjeblikket vil sige 225 kr. om året. Du skal ikke betale indskud til foreningen idet du fortsætter hvor du slap som ordinært medlem.

Vil du vide mere eller vil du melde dig ind, kan du kontakte kassereren, eller et andet bestyrelsesmedlem.

Velkommen som seniormedlem

SRF Skattefaglig forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25