Velkommen til Mogens Elgaards mindefond

Fonden er stiftet i anledning af Skatterevisorforeningens 35 års jubilæum den 14. juni 2004. Fondens navn er "Mogens Elgaards Mindefond". Fonden har samme hjemsted som SRF.

Fondens formål er een gang årligt at udnævne "Årets skatterevisor". Endvidere er det fondens formål, at støtte videnskabelig forskning på skatteområdet, udgivelse af bøger, artikler og andet der fremmer skatterevisionens omdømme og kvalitet.

Til "Årets skatterevisor" kan kun udnævnes en person, som er ordinært medlem af SRF, og som i perioden siden sidste landsmøde har gjort en særlig fortjenstfuld indsats på skatteområdet i almindelighed eller for SRF eller skatterevisorerhvervet i særdeleshed.

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af den til enhver tid siddende bestyrelse i SRF. Formanden er SRFs landsformand og kasserer er SRFs kasserer.

Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af midler fra fonden efter modtagne ansøgninger.

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25