Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til MTA-siden

Som en overbygning på skatterevisoruddannelsen kan man tage en MTA (Master of Tax Auditing).

Uddannelsen sluttes af med en afhandling som skal bestås for at man kan kalde sig MTA'er. Afhandlingerne går i dybden med et skatteretligt emne mv. og er derfor et værdifuldt materiale hvis man ønsker at studere et bestemt emne.

Nogle medlemmer ønsker at stille deres afhandlinger til rådighed for en større kreds gennem SRFs hjemmeside.

For afhandlinger der down-loades fra siden påtager hverken foreningen eller forfatteren sig noget ansvar. Afhandlinger der hentes fra siden er alene et forhold mellem forfatteren og modtageren. Således forbliver også copyright hos forfatteren.


Forfatter: Lis Rasmussen, SkatteCentret København Syd I/S lra@SkatteCentret.dk
Titel: MTA-afhandling, marts 2005. Er selskaber altid erhvervsdrivende i skatteretlig henseende?
Format: Word dokument (DOC)

Download fil Hent afhandlingen (0,221 MB)


Forfatter: Lars Elmkjær, Det Fælleskommunale Skattecenter, Holbæk
Titel: Master i Skat-afhandling, Kooperationsbeskattede Andelsforeningers/-selskabers overgangsbeskatning efter SEL § 5 B, FUSL §§ 12 og 14e
Format: Word dokument (DOC)

Download fil Hent afhandlingen (0,821 MB)


Forfatter: Kim Tolstrup, ToldSkat Fyn og Tom A. Jensen, Svendborg Skattekontor
Titel: MTA-afhandling, aktieaflønning, med fokus på indberetning og kontrol
Format: Word dokument (DOC)

Download fil Hent afhandlingen (0,444 MB)


Forfatter: Lene Bøgetoft Hansen, Odense kommune
Titel: Tværfaglig hovedopgave om fraflytningsbeskatning
Format: Word dokument (DOC)

Download fil Hent afhandlingen (0,156 MB)


Forfatter: Helle Lind Villadsen
Titel: Høring jfr. afskrivningslovens § 45, stk. 2-5. En lovregel der virker efter hensigten eller det modsatte?
Format: Word dokument (DOC)

Afhandlingen vedrører udelukkende problemer med høring efter reglerne i afskrivningslovens § 45 stk. 2-5 og er delvist lavet som et praktisk sagsbehandlingsværktøj. Dels i form af gennemgang af en række specifikke problemområder og dels i form af checklister for hvad der skal huskes i en køber- og en sælgersag. Forfatteren vil altid gerne kontaktes med spørgsmål om denne §. Du kan maile direkte herfra.

Download fil Hent afhandlingen (0,418 MB)


Forfatter: Jan Rasmussen
Titel: Ledelsens sæde som skattemæssigt hjemstedskriterie
Format: Word dokument (DOC)

Download fil Hent afhandlingen (0,674 MB)


Forfatter: Anne Lucas, København Kommunes Selskabsbeskatning
Titel: Sambeskatning - de danske skatteregler med særlig fokus på Ligningslovens § 33E
Format: Word dokument (DOC)

Download fil Hent afhandlingen (0,38 MB)


Forfatter: Lars Villadsen, Selskabsrevisionen, Told- og Skattestyrelsen
Titel: Skattemæssige problemstillinger ved e-handel - mysteriet om den forsvundne skatteyder
Format: WordPerfect dokument (WPD)

Download fil Hent afhandlingen (2,66 MB)


Forfatter: Birthe Høj Jensen og Poul Spanggaard
Titel: Overflytning af selskabsligningen til en statsopgave - en succes til efterfølgelse?.
Format: PDF-format (PDF)

Begge forfattere har været ansat i primærkommuner i 20 år og har som skatterevisorer arbejdet med selskabsligning i 10 år.

Formålet med kandidatafhandlingen er at belyse, anskueliggøre og vurdere om selskabsligningen er styrket ved overflyningen samt om statens overtagelse af selskabsligningen har haft afledte konsekvenser for personligningen.

Rapporten foreligger i PDF-format og kan hentes ved at klikke på nedenstående knap. For at læse rapporten kræves det at du har en PDF-reader. Den kan du hente gratis på følgende adresse:

http://www.adobe.dk/products/acrobat/readstep.html

God fornøjelse med læsningen.

Download fil Hent afhandlingen (345 Kb)

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25