Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRF-kalenderen udkommer ikke i år
SRF-kalenderen udkommer desværre ikke i år. Besparelser har gjort det nødvendigt at afbestille kalenderen. På generalforsamlingen i Maj spurgte vi i øvrigt forsamlingen om kalenderen og der var et stort flertal, der ikke ønskede den mere.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Husk at melde flytning
Nu kan du melde flytning direkte via linket under Medlemstilbud i venstre spalte. Hold altid din adresse opdateret, så du ikke går glip af medlemstilbud.

Find dit medlemsnummer!
Mange har spurgt hvor de finder deres medlemsnummer, som de bla. skal bruge til betaling af kontingent. Vi kan oplyse, at det er trykt i adressen bag på bladet, lige før dit navn. Dette gælder dog ikke decembernummeret, hvor adressen var trykt på et plastomslag. Nummeret er femcifret og første ciffer angiver kredstilhørforholdet.

Læs e-artikler
SKATTErevisoren viderebringer en række artikler, som ikke bringes i bladet, men som du kan hente og læse elektronisk, som pdf-filer. Kig i venstre spalte under SKATTEREVISOREN.

KAPITALFONDE
Fænomenet kapitalfonde er meget oppe i tiden. Skatterevisorforeningen arbejder naturligvis også med dette emne og vort blad SKATTEREVISOREN har udgivet et tematillæg om emnet. Vi stiller tillægget til rådighed på nettet og du kan hente en pdf udgave ved at klikke her.

Ønsker du i stedet en udgave på papir, i form af det flotte tematillæg kan du sende en mail til Leo.Holm@skat.dk

Læs artikel om en skatterevisor der også er DTS'er
Du kan hente artiklen her i pdf-format

Hent rapporten om digitalisering af regskabsoplysninger.
Her kan du hente rapporten om digitalisering af regnskabsoplysninger i pdf-format. Hent rapporten.

Læs interview
Læs interview med Leo Holm. Interviewet bringes i Dansk Told & Skat, der er medlemsblad for Dansk Told & Skatteforbund

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25