Sidst opdateret:
10-06-2004

Velkomstsiden

Referat af generalforsamling den 18. maj 2004 på Hotel Nyborg Strand.

Årets skatterevisor I forbindelse med generalforsamlingen blev årets skatterevisor udpeget. Årets skatterevisor 2004 blev rådgivende skatterevisor Christen Amby
Valg af dirigent Som dirigent valgtes skattedirektør Erik Jørgensen
Formandens beretning Der henvises til den skriftlige beretning i ”Skatterevisoren”
Beretningen blev godkendt.
Regnskabet 2003 Kassereren uddybede regnskabet 2003, som ikke gav anledning til bemærkninger og blev godkendt.
Kontingent og indskud for 2005 Kontingent og indskud for 2005 blev vedtaget til:
 1. 1. Kontingent for ordinære medlemmer kr. 400
 2. 2. Kontingent for seniorer og juniorer kr. 200
 3. 3. Indskud for såvel ordinære- som juniormedlemmer kr. 100.
Ændring af foreningens vedtægter Foreningens vedtægter blev ændret for følgende :

3, stk. 6: Personer, der er beskæftiget i den offentlige skatteadministration, og som er påbegyndt den skattefaglige diplomuddannelse – Skatterevisoruddannelsen – på Danmarks Forvaltningshøjskole eller ToldSkats fuldmægtiguddannelse, kan optages i foreningen som juniormedlemmer.

3, stk. 9: Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens kasserer ved anvendelse af de formularer, der findes på foreningens hjemmeside www.srf.dk

Valg
 1. valg af kasserer
  Som kasserer genvalgtes kontorchef Niels Andersen, ToldSkat
 2. valg af revisor
  Som revisor genvalgtes direktør Leif G. Thomsen, Skattecentret for Brønderslev, Dronninglund og Løkken-Vraa kommuner
 3. valg af 1. revisorsuppleant
  Som 1. revisorsuppleant genvalgtes skatterevisor Rita Højer Hansen, Sydjydsk Skattecenter
 4. valg af 2. revisorsuppleant
  Som 2. revisorsuppleant genvalgtes skatterevisor Jeanette Stasiak, Københavns Skatteforvaltning
Eventuelt Landsformanden overrakte blomster til Helle Lind Villadsen, som har valgt at fratræde som kredsformand i kreds 2.

Ligeledes blev der overrakt blomster til Hans Birk kreds 6, som har været hovedbestyrelsesmedlem i 25 år.

Kredsbestyrelsen i kreds 2 takkede Helle Lind Villadsen for det gode samarbejde i kredsbestyrelsen og overrakte lidt til Helle`s søde tand.

Landsmødet 2005 Landsmødet 2005 holdes på Hotel Nyborg Strand i dagene 24. og 25. maj 2005.