Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til servicesiden

Du kan melde dig ind i foreningen via indmeldelsesformularen, som du finder her.

Fra denne side kan du melde flytning eller melde dig ud, blot ved at sende en mail til kassereren under adressen: jorn.dysted@sktst.dk

 • Vil du vide mere om optagelsesbetingelser mv. kan du klikke her.
 • Vil du vide mere om SRF, Skattefaglig Forening kan du klikke her.
 • Vil du vide mere om at være junior i SRF, Skattefaglig Forening kan du klikke her.
 • Vil du vide mere om at være senior i SRF, Skattefaglig Forening kan du klikke her.

Optagelsesbetingelser
Du kan optages som ordinært medlem af foreningen hvis du har bestået den kommunale eller statslige skatterevisoruddannelse. Medlemskab kræver ikke at du er eller har været offentlig ansat.

Efter bestyrelsens bestemmelse, kan du også optages hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Statsautoriserede eller registrerede revisorer, der på grund af deres offentlige ansættelse har deponeret autorisation eller registrering.
 • Personer der har eksamen som cand. merc. aud., cand. merc. jur. eller cand. merc.
 • Personer der har eksamen som cand. agro., cand. jur., cand. oecon., cand. polit. eller cand. scient.
 • Personer der har bestået handelshøjskolernes diplomprøve i regnskabsvæsen (HD).

Du behøver ikke at søge bestyrelsen om optagelse, hvis du har en af uddannelserne. Du kan blot indmelde dig.

Dispensation
Bestyrelsen kan dispensere fra uddannelseskravet. Ønsker du dispensation må du sende en ansøgning til foreningens sekretær (jorn.dysted@sktst.dk). Ansøgningen skal indeholde oplysninger om din aktuelle beskæftigelse og din uddannelse.

Indmeldelse
Ved indmeldelse skal du betale et engangsindskud på 100,00 kr. + eventuelt kontingent for det foreningsår, hvor du melder dig ind i foreningen. Vi sender ikke girokort til brug for indbetalingen. Indskud skal betales i alle tilfælde også når du melder dig ind i det år du demitterer. Du kan melde dig ind i foreningen via indmeldelsesformularen, som du finder her.

Du bedes samtidig indbetale indskud og eventuelt kontingent til foreningens bankkonto 9682 6635626087! Husk at oplyse navn og tjenestested ved indbetalingen.

Når betalingen er registreret, er du optaget som medlem. Du modtager bekræftelse af dit medlemskab via e- mail, der indeholder oplysning om dit medlemsnummer. Alle henvendelser fra foreningen sker til dit tjenestested!

Kontingent
Hvis du melder dig ind i SRF Skattefaglig Forening i det år hvor du demitterer fra skatterevisoruddannelsen skal du ikke betale kontingent for resten af året; men du skal betale indskud på 100,00 kr. I andre tilfælde betaler du kontingent efter følgende regler:

 • Ved indmeldelse i månederne januar til juni betaler du fuldt kontingent
 • Ved indmeldelse i månederne juli til oktober betaler du halvt kontingent
 • Ved indmeldelse i november og december betaler du ikke kontingent for resten af året

Kontingent skal indbetales inden udgangen af januar, ved benyttelse af det girokort der udsendes med det sidste nummer af vort medlemsblad SKATTEfagligt i det foregående år. Kontingentet er i øjeblikket 100 kr. for ordinære medlemmer og 50 kr. for junior- og seniormedlemmer.

Du kan læse vore vedtægter her på nettet.


Om SRF Skattefaglig Forening
SRF Skattefaglig Forening er en upolitisk og uafhængig dimittendforening, som bidrager til at dygtiggøre sine medlemmer inden for fagområdet skatteret og revision i den offentlige sektors skatteforvaltninger.

Endvidere medvirker foreningen til at udbygge det faglige og kollegiale fællesskab medlemmerne i mellem.

Medlemmerne
Foreningen tæller i øjeblikket ca. 600 medlemmer. For at blive ordinært medlem skal man have bestået den kommunale eller statslige skatterevisoruddannelse eller tilsvarende, dvs. en uddannelse, der efter hovedbestyrelsens bestemmelse kan sidestilles med uddannelsen som kommunal eller statslig skatterevisor.

Hvis man er under uddannelse til skatterevisor kan man blive juniormedlem. Juniormedlemmer inviteres til foreningens møder og kurser, men har ikke stemmeret. Juniormedlemmer betaler kun halvt kontingent.

Medlemmer der overgår til pension eller efterløn, kan fortsætte i foreningen som seniormedlemmer. Seniormedlemmerne inviteres til foreningens møder, men har ikke stemmeret. Seniormedlemmer betaler også kun halvt kontingent.

Medlemmernes dygtiggørelse
Foreningens primære formål er at virke for medlemmernes dygtiggørelse. Dette sker først og fremmest ved afholdelse af dagskurser.

På møderne holdes der foredrag om aktuelle emner inden for en skatterevisors fagområde. Kurserne er velbesøgte og foredragene holdes af professionelle eksperter på de enkelte fagområder.

Det deltagergebyr, der betales for kurserne, er særdeles konkurrencedygtigt, set i forhold til prisen hos andre udbydere af denne type kurser.

Medlemmernes grund- og videreuddannelse
Udover foreningens primære opgaver med møde- og kursusafholdelse bruges kræfterne på at tilrettelægge og forbedre grund- og videreuddannelsen for skatterevisorer.

Skatteudvalget
Skatteudvalget står for en central del af foreningens arbejde.

Udvalget udarbejder høringssvar på relevante lovforslag inden for skatteområdet. Gennem dette arbejde kan foreningen fremsætte forslag og kommentarer, der afspejler foreningens holdning ud fra en administrativ og kontrolmæssig synsvinkel til de enkelte lovforslag.

Endvidere høres vi ofte om vores synspunkter i andre forbindelser, for eksempel ved udarbejdelse af embedsmandsrapporter og lignende. Pressen kontakter os også i mange tilfælde for en kommentar til skattelovgivning og skattekontrol.

I mange forbindelser stiller vi desuden deltagere til forskellige arbejdsgrupper inden for vort fagområde bl.a. i samarbejde med

Velkommen som medlem af SRF, Skattefaglig Forening

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25