Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedsforsikring gennem SRF

Sygdom kan ramme os alle og i sådanne situationer, er omsorg, tryghed og ikke mindst hurtig behandling pludselig det vigtigste i livet.

For at give dig flere fordele ved medlemskab af SRF har vi indgået et samarbejde om at tilbyde en sundhedsforsikring til medlemmer af SRF.

Med en Sundhedsforsikring hos Skandia får du og dine nærmeste hurtig og kvalificeret hjælp, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Skandia fortæller her, hvordan du bruger forsikringen:

1. Kontakt din egen læge

Først skal du kontakte din egen læge. Det er din egen læge, der kender dig bedst. Derfor kan han eller hun bedst vurdere, hvilken undersøgelse eller behandling du har brug for.

2. Ring til Lifelinelinjen® på 7010 0117

Bagefter skal du ringe til Lifelinelinjen®. Her får du hjælp og personlig rådgivning af vores erfarne fysioterapeuter og sygeplejersker. De hjælper dig med at planlægge behandlingen, og de kan ofte booke tider direkte hos behandlerne.

Du kan ringe til Lifelinelinjen® alle hverdage fra 8.00 til 16.00. Eller du kan anmelde din sygdom eller skade elektronisk. Det kan du gøre på alle tidspunkter i døgnet.

Anmeld sygdom eller skade

3. Kom hurtigt i behandling

Når vi har godkendt din behandling, sender vi dig videre til den rigtige specialist eller behandler med det samme eller inden for få dage. Så kan du gå i gang med selve behandlingen.

Din sundhedsforsikring dækker kun udgifter til behandling, som Skandia har godkendt inden, at du går i gang med behandlingen. Derfor er det vigtigt, at du kontakter Lifelinelinjen® inden, at du går i gang med en behandling. Ellers dækker din sundhedsforsikring ikke. Du skal også kontakte Lifelinelinjen®, hvis du allerede har fået godkendt et antal behandlinger og gerne vil have, at forsikringen dækker et yderligere antal behandlinger.

Få professionel rådgivning

Oplever du problemer med fx stress, har du kriser i privat- eller arbejdsliv eller brug for hjælp til fx at håndtere mobning af børn eller mistrivsel på jobbet? så kan du få hurtig professionel rådgivning. Her står, hvad du skal gøre.

Ring til Stress- og Trivselslinjen på 7010 0117

Her kan du få professionel rådgivning om problemer, der ikke kræver en egentlig behandling. Helt anonymt. Linjen er åben alle hverdage fra 8.00 til 16.00. kan ramme os alle og i sådanne situationer, er omsorg, tryghed og ikke mindst hurtig behandling pludselig det vigtigste i livet.

Et hurtigt overblik

En Lifeline Plus sundhedsforsikring giver dig adgang til:

 • Lifelinelinjen®, hvor du kan få rådgivning og anmelde skader. Skandia erfarne sygeplejersker og fysioterapeuter kan ofte booke behandlinger med det samme og hjælpe med at navigere i tilbud i det private og offentlige sundhedsvæsen.
 • Stress- og Trivselslinjen, som giver anonym hjælp til at forebygge og behandle stress samt vejledning om, hvordan du bedst håndtere kriser i privat- og arbejdslivet.
 • Mit Skandia-appen, hvor du kan anmelde din skade og gøre brug af Lifebalance forebyggelsesprogrammer, som hjælper med at ændre dårlige vaner.
 • Skandias netværk af privatklinikker, privathospitaler, speciallæger og psykiatere.
 • Behandling hos psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, zoneterapeuter, akupunktører og diætister.
 • Ambulant efterbehandling, genoptræning og rekreation efter en operation, som forsikringen dækker.
 • Ophold på afvænningsklinik ved misbrug af alkohol, narkotika eller medicin.
 • Transport i forbindelse med indlæggelse og operation.
 • Hjælp i hjemmet, fx til rengøring og indkøb, efter en indlæggelse eller operation, som forsikringen dækker.

Oversigten er blot et uddrag af, hvad der gælder for din sundhedsforsikring. På skandia.dk kan du læse mere om forsikringen og se de gældende forsikringsbetingelser.

Læs mere i brochuren Lifeline Plus eller på Skandias hjemmeside www.skandia.dk:

https://www.skandia.dk/globalassets/dokumenter/brochurer/lifeline/skandia-lifeline-plus-sundhedsforsikring.pdf

Ordningen er etableret i samarbejde med:

Hvordan tegner du en sundhedsforsikring?

Pris

Forsikringen koster kr. 2.914 for dig og kr. 2.915 for evt. ægtefælle/samlever (2018).

Børn mellem 1 og 24 år kan medforsikres for en pris der udgør 25 % af medlemmets pris pr. barn. Børnene skal tilmeldes ordningen med navn og cpr. nr. for at være omfattet af ordningen.

Betaling og ophør

 • Præmien forfalder helårligt hver den 1. maj.
 • Ved indtrædelse betales en forholdsmæssig præmie fra indtrædelsesdagen og frem til hovedforfald.
 • Opsigelse / udmeldelse / skilsmisse mv. kan kun ske til hovedforfald.
 • Såfremt Söderberg & Partners ikke modtager præmien vil der blive fremsendt rykker, og der vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. (2018).
 • Betales præmie fortsat ikke, ophører forsikringen.
 • Forsikringen tilbydes udelukkende til medlemmer af SRF Skattefaglig Forening. Til kontrol af dit medlemskab, fremsendes der primo marts hvert år en liste over de hovedforsikrede med oplysning om navn, adresse, postnr. og by til foreningen. Foreningen giver herefter Söderberg & Partners besked, såfremt der er personer, som er udmeldt af Foreningen.
 • Når et medlem udmeldes eller ægteskabet ophører, vil Söderberg & Partners kontakte personen for en eventuel videreførelse af ordningen efter førstkommende hovedforfald. Ligeledes vil børn som fylder 24 år blive kontaktet indenfor de første 3 måneder efter de fylder 24 år.

Med venlig hilsen
Marts 2018

SRF Skattefaglig Forening/Söderberg & Partners

 

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25