Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedsforsikring gennem SRF

Sygdom kan ramme os alle og i sådanne situationer, er omsorg, tryghed og ikke mindst hurtig behandling pludselig det vigtigste i livet.

For at give dig flere fordele ved medlemskab af SRF har vi indgået et samarbejde om at tilbyde en sundhedsforsikring til medlemmer af SRF.

Med en Sundhedsforsikring hos Skandia får du og dine nærmeste hurtig og kvalificeret hjælp, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Skandia fortæller her, hvordan du bruger forsikringen:

 1. Kontakt din egen læge.
  Bliver du syg, eller kommer du til skade, skal du først kontakte din egen læge. Lægen kender dig nemlig bedst og kan hurtigt vurdere, hvilken behandling du har behov for.
 2. Ring til Lifelinelinjen® på 7010 0117.
  Vores sygeplejersker hjælper dig med at tilrettelægge dit behandlingsforløb og booke tid hos speciallæge eller privathospital.
 3. Hurtigt i behandling – hurtigt rask igen.
  Når vi har godkendt din behandling, sender vi dig i løbet af få dage videre til den rette specialist eller privathospital. En hurtig behandling får dig nemlig hurtigere tilbage på arbejde – til glæde for dig, din familie og din arbejdsgiver.

Et hurtigt overblik

En Lifeline Plus sundhedsforsikring giver dig adgang til:

 • Skandias netværk af privatklinikker, privathospitaler, behandlere og speciallæger.
 • Psykologer, psykiatere, kiropraktorer, fysioterapeuter, zoneterapeuter, akupunktører og diætister.
 • Ophold på afvænningsklinik ved misbrug af alkohol eller medicin.
 • Ambulant efterbehandling og genoptræning efter en operation, som forsikringen dækker.
 • Dækning af midlertidige udgifter til lægeordinerede hjælpemidler og medicin.
 • Lifelinelinjen®, der giver råd om offentlig og privat behandling, kroniske sygdomme mv.
 • Sundheds- og Trivselslinjen, som vejleder dig om udfordringer med fx stress, kollegaer, fyring, ægtefælle og/eller børn.
 • LifeBalance, som hjælper dig med at ændre dårlige vaner og negative tankemønstre.
 • Detsundeliv.dk, en af Danmarks bedste sundhedsportaler.

Oversigten er en kort beskrivelse af, hvad der gælder for din sundhedsforsikring. På skandia.dk/sundhed kan du læse mere om forsikringen og se de gældende
forsikringsbetingelser.

Læs mere i brochuren Lifeline Plus eller på Skandias hjemmeside
www.skandia.dk

Ordningen er etableret i samarbejde med:

Hvordan tegner du en forsikring ?

 • Du skal sende en email til persion@dahlberg.dk med navn, adresse, cpr.nr., medlemsnummer i SRF og dato for tilmelding
 • Ønskes din ægtefælle/samlever tilmeldt og eventuel tilmelding af børn, skal særskilt tilmeldingsblanket udskrives via SRF Skattefaglig Forenings hjemmeside. Notér på blanketten, at det drejer sig om SRF.

  Tilmeldingsblanketten for medforsikrede kan du hente
  i pdf-format ved at klikke her.
 • Blanketterne indsendes til dahlberg assurance brokers as, Carl Gustavs Gade 3, 2. sal, 2630 Taastrup, mærket ”SRF Skattefaglig Forening” i udfyldt, dateret og underskrevet stand. Blanketten kan også scannes og sendes til pension@dahlberg.dk.
 • Er der mangler ved den udfyldte blanket, vil den blive returneret til dig.

Pris

Forsikringen koster kr. 2.479 for dig og kr. 2.479 for evt. ægtefælle/samlever.

Børn mellem 1 og 21 år kan medforsikres for en pris der udgør 25 % af medlemmets pris pr. barn. Børnene skal tilmeldes ordningen med navn og cpr. nr. for at være omfattet af ordningen.

Betaling og ophør

 • Præmien forfalder helårligt hver den 1. maj.
 • Ved indtrædelse betales en forholdsmæssig præmie fra indtrædelsesdagen og frem til hovedforfald.
 • Opsigelse / udmeldelse / skilsmisse mv. kan kun ske til hovedforfald.
 • Såfremt dahlberg ikke modtager præmien vil der blive fremsendt rykker, og der vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. (2015).
 • Betales præmie fortsat ikke, ophører forsikringen
 • Forsikringen tilbydes udelukkende til medlemmer af SRF Skattefaglig Forening. Til kontrol af dit medlemskab, fremsendes der primo marts hvert år en liste over de hovedforsikrede med oplysning om navn, adresse, postnr. og by til foreningen. Foreningen giver herefter dahlberg besked, såfremt der er personer der er udmeldt af Foreningen.
 • Når et medlem udmeldes eller ægteskabet ophører, vil dahlberg kontakte personen for en eventuel videreførelse af ordningen efter førstkommende hovedforfald. Ligeledes vil børn som fylder 21 år blive kontaktet indenfor de første 3 måneder efter de fylder 21 år.

Med venlig hilsen
Maj 2015

SRF Skattefaglig Forening/dahlberg assurance brokers as

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25